Tjänster

Många funderar idag över vilken strategi man ska ha när det gäller att uppgradera och bygga ut sina IT-system för att på bästa sätt kunna tillhandahålla rätt information. I takt med att kraven ökar ställs IT-strukturen, själva blodomloppet i organisationen, inför nya utmaningar

Många funderar idag över vilken strategi man ska ha när det gäller att uppgradera och bygga ut sina IT-system för att på bästa sätt kunna tillhandahålla rätt information. I takt med att kraven ökar ställs IT-strukturen, själva blodomloppet i organisationen, inför nya utmaningar

Produktkonsulter

Få största möjliga effekt av dina verksamhetssystem!

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagningen och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Drifttjänst

Minskade driftkostnader och förenklad budgetering!

EDP Drifttjänst är en ekonomisk och trygg driftmiljö för produkter från EDP.  Den inkluderar serverdrift, installationer, underhåll, uppgraderingar av licenser, backup, brandväggs-konfigurering och övervakning. 

Utveckling

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagning och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Support

Support är en stor och viktig del i vår verksamhet. Förutom support tas även dokumentation fram för programmen. Supporten finns till hands för alla supportfrågor som uppstår och erbjuder snabb hjälp.

Produktkonsulter

Få största möjliga effekt av dina verksamhetssystem!

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagningen och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Drifttjänst

Minskade driftkostnader och förenklad budgetering!

EDP Drifttjänst är en ekonomisk och trygg driftmiljö för produkter från EDP.  Den inkluderar serverdrift, installationer, underhåll, uppgraderingar av licenser, backup, brandväggs-konfigurering och övervakning. 

Utveckling

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagning och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.