Tjänster

Många funderar idag över vilken strategi man ska ha när det gäller att uppgradera och bygga ut sina IT-system för att på bästa sätt kunna tillhandahålla rätt information. I takt med att kraven ökar ställs IT-strukturen, själva blodomloppet i organisationen, inför nya utmaningar

Många funderar idag över vilken strategi man ska ha när det gäller att uppgradera och bygga ut sina IT-system för att på bästa sätt kunna tillhandahålla rätt information. I takt med att kraven ökar ställs IT-strukturen, själva blodomloppet i organisationen, inför nya utmaningar

Produktkonsulter

Få största möjliga effekt av dina verksamhetssystem!

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagningen och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Drifttjänst

Minskade driftkostnader och förenklad budgetering!

EDP Drifttjänst är en ekonomisk och trygg driftmiljö för produkter från EDP.  Den inkluderar serverdrift, installationer, underhåll, uppgraderingar av licenser, backup, brandväggs-konfigurering och övervakning. 

Utveckling

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagning och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Support

Support är en stor och viktig del i vår verksamhet. Förutom support tas även dokumentation fram för programmen. Supporten finns till hands för alla supportfrågor som uppstår och erbjuder snabb hjälp.

Produktkonsulter

Få största möjliga effekt av dina verksamhetssystem!

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagningen och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Drifttjänst

Minskade driftkostnader och förenklad budgetering!

EDP Drifttjänst är en ekonomisk och trygg driftmiljö för produkter från EDP.  Den inkluderar serverdrift, installationer, underhåll, uppgraderingar av licenser, backup, brandväggs-konfigurering och övervakning. 

Utveckling

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagning och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Support

Support är en stor och viktig del i vår verksamhet. Förutom support tas även dokumentation fram för programmen. Supporten finns till hands för alla supportfrågor som uppstår och erbjuder snabb hjälp.

Kvalitet i informationsflödet

För att lyckas leverera korrekt information till alla dina kunder måste den dagliga informationen vara enkel och säker att hantera. Det handlar om att skapa bättre struktur, ökad säkerhet och högre grad av kvalitet i informationsflödet.

Vi har den erfarenhet som krävs

EDP erbjuder sedan 30 år de tjänster inom verksamhetsutveckling, systemintegration och utbildning som behövs. Vi implementerar vår kunskap från alla våra installationer, som i dagsläget är över 1500. Vi tillhandahåller den expertis som behövs för att varje unik kund ska få ut maximalt av sin IT-investering från projektmötet till driftstart. 

Vi har den erfarenhet som krävs

EDP erbjuder sedan 30 år de tjänster inom verksamhetsutveckling, systemintegration och utbildning som behövs. Vi implementerar vår kunskap från alla våra installationer, som i dagsläget är över 1500. Vi tillhandahåller den expertis som behövs för att varje unik kund ska få ut maximalt av sin IT-investering från projektmötet till driftstart. 

Vi anpassar till era behov

När systemen är i drift svarar vi även för konsultation och kompletterande utbildning. Behövs specialfunktioner så utvecklar vi dem på uppdrag av dig som kund. Utbildningen i systemen sker hos dig eller i våra utbildningslokaler. Ett kontinuerligt arbete med personalutbildning säkerställer ett högt och kvalitativt nyttjande av systemen.