Utbildning EDP Future

Grundutbildning

1 Dag

Startbilden

 • Widgetar
 • Navigeringsknappar

Menyn Arkiv

 • Sätt tillfällig skrivare
 • Skriv ut bild

Mina inställningar
Lista/Brev

Kunddialogen

 • Genomgång av kunddialogens samtliga flikar, deras innehåll och betydelse/användningsområde.

Systemförvaltarutbildning

1 dag för systemansvarig
 • Startsida
 • Arkiv
 • System
 • Lathundar/Inställningar
 • Styrparametrar
 • Behörigheter
 • Tabellkontroll
 • FFIX
 • Jobblista och Filhämtning

Layoututbildning för EDP Future

1 Dag
 • Layoutdesign grund
 • Funktioner för att räkna & summera rapporter
 • Grupperingar i rapporter
 • Brevtext
 • Fakturauppbyggnad
 • Olika sätt att modifiera fakturans utseende
 • Rubriktexter
 • Fakturatexter
 • Avancerade funktioner för att sammanfoga datafält.
   

Ekonomi och bokföring för EDP Future

1 Dag
 • Bokföringens grunder
 • Hantering av reskontran/betalningar
 • Koppling mellan reskontra och bokföring
 • Rättning av felaktigheter
 • Avstämningar av kundfordringar och avräkningskonto
 • Att hantera avancerade felaktiga/besvärliga transaktioner.

 

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka på Mer information.

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka på Mer information.

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka på Mer information.

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka på Mer information.

Grundutbildning

1 Dag

Startbilden

 • Widgetar
 • Navigeringsknappar

Menyn Arkiv

 • Sätt tillfällig skrivare
 • Skriv ut bild

Mina inställningar
Lista/Brev

Kunddialogen

 • Genomgång av kunddialogens samtliga flikar, deras innehåll och betydelse/användningsområde.

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka på Mer information.

Systemförvaltarutbildning

1 dag för systemansvarig
 • Startsida
 • Arkiv
 • System
 • Lathundar/Inställningar
 • Styrparametrar
 • Behörigheter
 • Tabellkontroll
 • FFIX
 • Jobblista och Filhämtning

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka på Mer information.

Layoututbildning för EDP Future

1 Dag
 • Layoutdesign grund
 • Funktioner för att räkna & summera rapporter
 • Grupperingar i rapporter
 • Brevtext
 • Fakturauppbyggnad
 • Olika sätt att modifiera fakturans utseende
 • Rubriktexter
 • Fakturatexter
 • Avancerade funktioner för att sammanfoga datafält.
   

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka på Mer information.

Ekonomi och bokföring för EDP Future

1 Dag
 • Bokföringens grunder
 • Hantering av reskontran/betalningar
 • Koppling mellan reskontra och bokföring
 • Rättning av felaktigheter
 • Avstämningar av kundfordringar och avräkningskonto
 • Att hantera avancerade felaktiga/besvärliga transaktioner.

 

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka på Mer information.

Vi hjälper till

Kurserna kan hållas på din arbetsplats eller i en av våra utbildningssalar som finns i Borås och Stockholm.

Varje kurs kräver minst fem deltagare. Om ni är några stycken på din arbetsplats som är intresserade av en kurs men inte är tillräckligt många hjälper vi till med att skicka en förfrågan till fler kunder om en gemensam utbildning. Max antal deltagare per kurs är åtta.

Förkunskaper

Kurserna kräver grundläggande kunskaper i MS Windows. Kravet för Systemförvaltarkurser är grundläggande kunskaper i verksamhetssystemet från EDP som man är systemansvarig för.

 

Kursmaterial

I samtliga kurser ingår utbildningsmaterial och alla kursdeltagare erhåller kursintyg.

Förkunskaper

Kurserna kräver grundläggande kunskaper i MS Windows. Kravet för Systemförvaltarkurser är grundläggande kunskaper i verksamhetssystemet från EDP som man är systemansvarig för.

 

Kursmaterial

I samtliga kurser ingår utbildningsmaterial och alla kursdeltagare erhåller kursintyg.

Avbokning

Vid avbokning dag före kursstart debiterias full avgift. Vid avbokning senare än fem dagar före kursstart debiteras 500 kr per deltagare för administrativa kostnader. EDP förbehåller sig rätten att boka om eller boka av kursen vid för lågt deltagarantal. Detta meddelas innan kursbekräftelsen skickats. EDP ansvarar inte för eventuella kostnader som deltagaren betalt i förväg, exempelvis resa och uppehälle.

Kontakt

För mer information och bokning av utbildning kontakta oss 046-23 45 50 eller sales@edp.se