EDP Future Utbildningar

EDP Future Utbildningar

Genomförande

Vi genomför alla våra utbildningar online och vi skickar en inbjudan till dig som anmält dig några dagar före ditt bokade datum. Digitalt utbildningsmaterial levereras till dig tillsammans med inbjudan till utbildningstillfället.

Under utbildningarna går vi igenom funktionaliteten i de olika bilderna och hur vi på EDP tänkt att de ska användas.

Utbildningstillfällen

Gå vidare till anmälan för att se vilka datum som finns tillgängliga. Om din önskade utbildning saknas eller datumet inte passar, vänligen välj intresseanmälan före respektive utbildning så hör vi av oss till dig med nya förslag. Du får en bekräftelse till dig på mail direkt efter anmälan.

Kontakt  

utbildning@edp.se.

Bokningsvillkor

EDP förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. Redan anmälda deltagare flyttas i så fall till nästa tillfälle och informeras om detta så snart det kan ske.

Full avbokningsrätt gäller till och med 10 dagar innan utbildningsdagen. Överlåtelse av plats till annan deltagare är möjligt fram till utbildningsdatumet.

 

  Grund

  1 dag

  Utbildningen innefattar delar och moment som: 

  • Startsida Widgets/Navigeringsknappar
  • Registermenyer
  • Urval med kugghjul
  • Lathundar
  • Kunddialogen
  • Fliken Kund
  • Fliken Anläggning
  • Fliken Tjänst
  • Fliken Händelse
  • Fliken Reskontra
  • Fliken Faktura
  • Fliken Order
  • Fliken Bevakning
  • Fliken Ärende
  • Fliken Historik
  • Fliken Prissimulering
  • Fliken Kundrabatt
  • Fliken Dokument
  • Funktionstangenter/kortkommandon

   Ekonomi Grund - Betalning Reskontra Bokföring

   1 dag

   Utbildningen innefattar delar och moment som:

   • Kontostruktur
   • Konto
   • Reskontra
   • Betalningar
   • Autogiro
   • Register, tillgodohavanden, förseningsavgifter, restskulder
   • Återbetalningar
   • Kravhantering
   • Amorteringsplan
   • Reskontrarapporter
   • Bokföring
   • Bokföringsposter 
   • Budgetunderlag

   Ekonomi Grund - Faktura

   1 dag

   Utbildningen innefattar delar och moment som: 

   • Skapa faktura
   • Läs fakturafil
   • Fri faktura
   • Visa faktura
   • Visa fakturaprov
   • Fakturalista
   • Skriv faktura
   • Filskrivningsinställningar
   • Annullera faktura
   • Fakturagrupp
   • Fakturafrekvens
   • Taxor och priser
   • Fördelningsmönster
   • Diagramurval

   Layoutdesigner

   1 dag

   Utbildningen riktar sig till dig som behöver kunskaper för att förändra eller bygga nya layouter som används när man skapar listor, underlag, brev etc.

   Utbildningen innefattar delar och moment som:

   • Vad är Layoutdesigner till för
   • Layoutdesignerns delar
   • Layoutens delar
   • EDP´s grundlayouter
   • Skapa en ny layout
   • Template designer
   • Tips och trix

   Renhållning

   2 dagar

   Utbildningen riktar sig till dig som har gått grundutbildning eller har motsvarande kunskaper i EDP Future och vill fördjupa dig i området EDP Future Renhållning.

   Flöden och processer ser olika ut hos er kunder och det är därför viktigt att vara medveten om att de standardflöden vi nämner i denna utbildning inte alltid fungerar eller är applicerbara hos er.

   Utbildningen innefattar delar och moment som: 

   • Händelse
   • RH-order
   • Tömningsfrekvens
   • Körlista
   • Fordon
   • Behållare
   • Avvikelse
   • Entreprenörsavräkning
   • Lista/Brev
   • Karta
   • Bevakning
   • Ärende
   • Abonnemang
   • Kundrabatt
   • Ansökan
   • Ägarbyte
   • Specialadress
   • Registervård – Kontrollskript

   Systemförvaltare

   1 dag

   Utbildningen riktar sig till dig som är eller kommer att arbeta som systemförvaltare och som har gått grundutbildning eller har motsvarande kunskaper i EDP Future.

   Utbildningen innefattar delar och moment som:

   • Widgets
   • Bildinformation
   • Posthistorik
   • Borttagna poster
   • Ändra kontrollernas egenskaper
   • Grid id
   • Lathundar
   • Styrparameter
   • Behörigheter
   • Filter och listor
   • Användare
   • Tabellkontroll
   • Välj databas
   • Meddelanden
   • Register
   • Småregister
   • Rapportgeneratorn
   • Schemaläggaren
   • SQL kommando
   • FFIX
   • Rensa personuppgifter
   • Om
   • Support och önskemål

    

   VA - Vatten och avlopp

   1 dag

   Utbildningen riktar sig till dig som har gått grundutbildning eller har motsvarande kunskaper i EDP Future och vill fördjupa dig i området EDP Future VA.

   Flöden och processer ser olika ut hos er kunder och det är därför viktigt att vara medveten om att de standardflöden vi nämner i denna utbildning inte alltid fungerar eller är applicerbara hos er.

   Utbildningen innefattar delar och moment som: 

   • Mätare
   • Avläsning
   • Mätarbyte
   • Avvikelser
   • VA-order
   • Händelser
   • Bevakning
   • Ärende
   • Ägarbyte
   • Karta–Integrerad karta
   • Filter & Listor
   • Lista/Brev
   • Registervård