Produkter

För ett enkelt och smidigt samhälle
VA/Avfall & DebiteringÄrende & Tillsyn

EDP utvecklar ett stort antal programvaror som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärendehantering.