Produktkonsulter

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagningen och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagningen och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Investera i en konsultdag!

Att veta hur man får största möjliga effekt av sitt verksamhetssystem kan spara mycket tid och pengar. Vi hjälper gärna till och visar hur man kan arbeta på bästa möjliga sätt och vad som underlättar det vardagliga arbetet. En investering i en konsultdag leder oftast till kunskap som gör att man kan hämta hem både tid och pengar!

Investera i en konsultdag!

Att veta hur man får största möjliga effekt av sitt verksamhetssystem kan spara mycket tid och pengar. Vi hjälper gärna till och visar hur man kan arbeta på bästa möjliga sätt och vad som underlättar det vardagliga arbetet. En investering i en konsultdag leder oftast till kunskap som gör att man kan hämta hem både tid och pengar!

Unik Kompetens

EDP har en unik kompetens i hur man med hjälp av IT-lösningar kan förbättra sin interna och externa kommunikation. Ett verksamhetssystem ska uppfylla många krav och vår 30-åriga verksamhetskunskap säkerställer att våra produkter är väl anpassade för din verksamhet. Produkterna möjliggör en effektiv hantering av allt som systemet måste samverka med och skapar då en värdeskapande helhet.

För mer information och/eller för att boka in en konsultdag, ring 046-23 45 50 eller mejla sales-se@vertigis.com