Support

Viktig del av verksamheten

Support är en stor och viktig del i vår verksamhet. Förutom support tas även dokumentation fram för programmen. Supporten finns till hands för alla supportfrågor som uppstår och erbjuder snabb hjälp. I första hand svarar supportpersonalen på frågan, annars remitteras denna vidare inom organisationen. Som kund till EDP Future och EDP Vision kan användaren även registrera supportärenden och följa dem direkt via funktionen Support & Önskemål i programvaran.