Drifttjänst

”Den primära anledningen till att vi valde att söka en extern drift var att vi och vår entreprenör, som har kundtjänst, sitter på skilda platser. Det vi ville komma åt var en förenklad IT-lösning och tillgång till systemet för entreprenören.”

Carin Tullberg, Solna Stad.

”Den primära anledningen till att vi valde att söka en extern drift var att vi och vår entreprenör, som har kundtjänst, sitter på skilda platser. Det vi ville komma åt var en förenklad IT-lösning och tillgång till systemet för entreprenören.”

Carin Tullberg, Solna Stad.

Minskade driftkostnader och förenklad budgetering!

EDP Drifttjänst är en ekonomisk och trygg driftmiljö för produkter från EDP.  Den inkluderar serverdrift, installationer, underhåll, uppgraderingar av licenser, backup, brandväggs-konfigurering och övervakning. Tjänsten innebär att man inte behöver investera i utbildning av driftspersonal eller binda kapital i hårdvara och tillhörande mjukvara. Därför är EDP Drifttjänst en väldigt kostnadseffektiv investering på lång sikt.

Med fast månadsavgift för driften blir det dessutom lätt att budgetera och att ha koll på IT-kostnaderna! I de flesta fall räcker det med en enkel internet-förbindelse för att kunna använda sig av EDP Drifttjänst.

Läs mer om EDP Drifttjänst!

Minskade driftkostnader och förenklad budgetering!

EDP Drifttjänst är en ekonomisk och trygg driftmiljö för produkter från EDP Consult.  Den inkluderar serverdrift, installationer, underhåll, uppgraderingar av licenser, backup, brandväggs-konfigurering och övervakning. Tjänsten innebär att man inte behöver investera i utbildning av driftspersonal eller binda kapital i hårdvara och tillhörande mjukvara. Därför är EDP Drifttjänst en väldigt kostnadseffektiv investering på lång sikt.

Med fast månadsavgift för driften blir det dessutom lätt att budgetera och att ha koll på IT-kostnaderna! I de flesta fall räcker det med en enkel internet-förbindelse för att kunna använda sig av EDP Drifttjänst.

Läs mer om EDP Drifttjänst!