EDP Vision Masterclass

Masterclass

En Masterclass hos oss är en 1-timmes djupdykning i ett specifikt område.

En plats på Masterclass kostar 1000 SEK per person och du anmäler dig via länk under respektive ämne. Antalet platser är begränsat.

Kontakt 

info-se@vertigis.com

Bokningsvillkor

EDP förbehåller sig rätten att ställa in en Masterclass vid för få anmälda. Redan anmälda deltagare flyttas i så fall till nästa tillfälle och informeras om detta så snart det kan ske.

Full avbokningsrätt gäller till och med 10 dagar innan tillfället. Överlåtelse av plats till annan deltagare är möjligt fram till tillfället. 

Masterclass Widget Sparat Filter

Du får detaljkunskap och bra tips med alla nyheter i funktionen som kommer med version 1.30.

Denna Masterclass omfattar:

 • Skapa olika kolumnuppsättningar
 • Skapa egna kolumnuppsättningar
 • Gruppera gridden på en eller flera kolumner
 • Ange att sortering ska ske på flera kolumner
 • Lägga till kolumner som visar data från flikarna Bygg, Plan och Bostadsanpassning
 • Göra filtreringar i gridden
 • Inställningar i underregister för Sparat Filter
 • Behörigheter för Hantera publika kolumnuppsättningar

Masterclass – Fördjupad filtrering

Lär dig behärska EDP Visions filterfunktion. Ta fram relevant information vid rätt tillfälle och undvik att ärenden faller mellan stolarna. 

 • Hitta de objekt som har haft inspektioner vilka resulterat i åtgärder under året.
 • ​Skapa bevakningar för bygglov som kommer att gå över tidsgränsen inom kort.
 • Sök fram de tillsynsobjekt som saknar tillsynsbesök eller tillsynsbesök som saknar rapporter under året.
 • Hitta de ärenden där bygglovsbeslut och kallelse till samråd finns men inte protokoll .
 • Skapa en Widget som hindrar att inaktiva ärenden ”glöms bort”.

Denna Masterclass omfattar:

 • Var?
  • Från vilken bild ska filtrering ske för att få önskat resultat?
 • Vad?
  • Olika nivåer av komplexa villkor -> olika resultat.
 • Hur?
  • Dynamiska filter och anpassade dynamiska filter.
  • ! eller Finns – när ska de användas?
  • Och eller eller – när ska de användas?