EDP Vision Utbildningar

EDP Vision Utbildningar

Genomförande

Vi genomför alla våra utbildningar online och vi skickar en inbjudan till dig som anmält dig några dagar före ditt bokade datum. Digitalt utbildningsmaterial levereras till dig tillsammans med inbjudan till utbildningstillfället.

Under utbildningarna går vi igenom funktionaliteten i de olika bilderna och hur vi på EDP tänkt att de ska användas.

Utbildningstillfällen

Gå vidare till anmälan för att se vilka datum som finns tillgängliga. Om din önskade utbildning saknas eller datumet inte passar, vänligen välj intresseanmälan före respektive utbildning så hör vi av oss till dig med nya förslag. Du får en bekräftelse till dig på mail direkt efter anmälan.

Kontakt  

utbildning@edp.se.

Bokningsvillkor

EDP förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. Redan anmälda deltagare flyttas i så fall till nästa tillfälle och informeras om detta så snart det kan ske.

Full avbokningsrätt gäller till och med 10 dagar innan utbildningsdagen. Överlåtelse av plats till annan deltagare är möjligt fram till utbildningsdatumet.

 

  Grund

  1 dag

  För dig som precis har börjat eller ska börja arbeta i EDP Vision. Här lär du dig grunderna i EDP Visions uppbyggnad, hur registren fungerar och hur du kan arbeta effektivt.

  Utbildningen innefattar delar och moment som: 

  • Ärendehantering, Ärende och Händelser
  • Programmets uppbyggnad
  • Söka och Filtrera
  • Skapa och hantera dokument
  • Lagra och koppla dokument och filer
  • Dokumentmallar och e-postmallar
  • Fält och knappar
  • Rapporter och statistik
  • Startsidan och uppgifter
  • Kontakter, hanteringen av Enstaka och delade kontakter
  • Tidredovisning
  • Remisshantering
  • Kort genomgång av Miljö- eller Byggfunktionalitet
  • Kort genomgång av Möteshantering, Organ- och Personregister
  • Övergripande kring generella kopplingar, så som GIS- och FIR-kopplingar, m.m. 

  Systemförvaltare

  1 dag

  För dig som ska hantera användarrättigheter och anpassa systemet efter arbetsprocesserna.

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Systemregister
  • Styrparametrar
  • Småregister
  • Användare och behörighet
  • Koppla in en testdatabas
  • Registervård
  • Uppdateringar
  • Skapa dokument- och e-postmallar, m.m.
  • Användarsupport
  • Licensfilen

  Layout

  1 dag

  För dig som behöver skapa egna rapporter.

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Genomgång av relationen/skillnaden mellan rapport och layout.
  • Importera och läsa ut layouter
  • justera, utforma och designa layouterna, exempelvis lägga till och dra bort fält i en fördefinierad layout
  • Redigera layout med fonter och stilar.
  • Grundläggande beräkning (Exempelvis: Göra en rapport för objekt, lägg till årsavgift som ett fält och göra en summering i slutet på layouten.)

  Miljö

  1 dag

  För dig som är miljö- och livsmedelsinspektör, som redan arbetar i EDP Vision Miljö, men som vill fräscha upp kunskaperna. 

   Bygg

   1 dag

   För dig som handlägger bygglov och OVK-ärenden och som redan arbetar i EDP Vision, men som vill fräscha upp kunskaperna. 

   Utbildningen inriktas på hur EDP Vision Bygg används för att stödja byggavdelningens arbete. Lär dig mer om registrering och debitering av byggärenden och registrering av tillsyn. Utbildningen innefattar även hur funktionen för remisshanteringen och massbrev kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

    

    Förorenad mark

    1 dag

    För dig som är miljöinspektör och som ska börja registrera och rapportera förorenad mark i EDP Vision Miljö.

    Utbildningen innefattar delar och moment som: 

    • Registrering, rapportering och hantering av förorenade områden med tillhörande aktuella och historiska data: Undersökningar och ansvarsutredningar, Delområden, Föroreningar, Cisterner, Verksamheter, Geologi, Klassningar, MifoObjekt.
    • Registrering, planering och hantering av saneringsprojekt.
    • Kopplingar av områden till kartsystem och ärenden.
    • Sökning och rapportering