EDP Vision Utbildningar

Genomförande

Vi genomför de flesta av våra utbildningar online och vi skickar en inbjudan till dig som anmält dig några dagar före ditt bokade datum. Digitalt utbildningsmaterial levereras till dig tillsammans med inbjudan till utbildningstillfället.

Under utbildningarna går vi igenom funktionaliteten i de olika bilderna och hur vi på VertiGIS tänkt att de ska användas.

  Anmälan

  Under varje utbildning visas alla planerade utbildningstillfällen och där kan du göra en bokningsförfrågan. Anmälan stänger en vecka före respektive tillfälle.

  Pris

  En digital utbildningsplats kostar 5 300 SEK per person. Vissa utbildningar genomför vi på vårt kontor och då är priset 5 600 SEK inkl. lunch.

  Bokningsvillkor

  VertiGIS förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. Redan anmälda deltagare flyttas i så fall till nästa tillfälle och informeras om detta så snart det kan ske.

  Full avbokningsrätt gäller till och med 10 dagar innan utbildningsdagen. Överlåtelse av plats till annan deltagare är möjligt fram till utbildningsdatumet.

  Kontakt 

  info-se@vertigis.com

  Anpassade utbildningar

  Självklart genomför vi också anpassade utbildningar, bara hör av dig till oss så skapar vi något för just er.

  Grund

  2 halvdagar

  För dig som precis har börjat eller ska börja arbeta i EDP Vision.

  Läs mer

  Här lär du dig grunderna i EDP Visions uppbyggnad, hur registren fungerar och hur du kan arbeta effektivt.

  Utbildningen innefattar delar och moment som: 

  • Ärendehantering, Ärende och Händelser
  • Programmets uppbyggnad
  • Söka och Filtrera
  • Skapa och hantera dokument
  • Lagra och koppla dokument och filer
  • Dokumentmallar och e-postmallar
  • Fält och knappar
  • Rapporter och statistik
  • Startsidan och uppgifter
  • Kontakter, hanteringen av Enstaka och delade kontakter
  • Tidredovisning
  • Remisshantering
  • Kort genomgång av Miljö- eller Byggfunktionalitet
  • Kort genomgång av Möteshantering, Organ- och Personregister
  • Övergripande kring generella kopplingar, så som GIS- och FIR-kopplingar, m.m.
  Systemförvaltare

  2 halvdagar

  För dig som ska hantera användarrättigheter och anpassa systemet efter arbetsprocesserna.

  Läs mer

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Systemregister
  • Styrparametrar
  • Småregister
  • Användare och behörighet
  • Koppla in en testdatabas
  • Registervård
  • Uppdateringar
  • Skapa dokument- och e-postmallar, m.m.
  • Användarsupport
  • Licensfilen

  Boka

  Torsdag 10 oktober, klockan 09:00 till 16:00

  Borås

  Statistikuttag & Rapporter

  2 halvdagar

  För dig som behöver ta ut statistik eller skapa grafiska representationer från datamängderna i EDP Vision. 

  Läs mer

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  Olika sätt att extrahera data från EDP Vision:

  • Direkt koppling av Excel mot EDP Visions databas.
  • Uttag av data för behandling via funktionen Skicka poster till Excel.
  • EDP Visions inbyggda rapportfunktion.

  Hantering av extraherad data för att skapa grafer och pivottabeller i Excel, t.ex:

  • Antal ärenden per ärendetyp.
  • Tid registrerad per objekt.
  • Antal inspektioner per Tillsynsobjektstyp.
  • Beslut avseende Miljösanktionsavgifter/Sanktionsavgifter fördelat på ärendetyp.
  • Beslut om föreläggande per handläggare.
  • Upprättade vs. avslutade ärenden per år.

  Byggande av rapporter med inbyggda filter och beräkningar.

  Layout

  1 dag

  För dig som behöver skapa egna rapporter.

  Läs mer

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Genomgång av relationen/skillnaden mellan rapport och layout.
  • Importera och läsa ut layouter
  • justera, utforma och designa layouterna, exempelvis lägga till och dra bort fält i en fördefinierad layout
  • Redigera layout med fonter och stilar.
  • Grundläggande beräkning (Exempelvis: Göra en rapport för objekt, lägg till årsavgift som ett fält och göra en summering i slutet på layouten.)
  Grund Del 2 - Miljö

  1 dag

  För dig som gått Grund och vill ha ytterligare kunskap.

  Läs mer

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Tillsynsregister för bl.a. Livsmedel, Lokaler, Miljöskydd (inkl. Lantbruk och Täkter), Försäljningstillsyn, Enskilda avlopp m.m.
  • Massdebitering av tillsynsobjekt
  • Massbrev från tillsynsobjekt
  Grund del 2 - Bygg

  1 dag

  För dig som gått Grund och vill ha ytterligare kunskap. 

  Läs mer

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Byggärenden
   • Fliken Bygg
   • PBL-avgift
   • Skapa debiteringsposter från PBL-avgift
  • Remisshantering
  • Kungörelse i Post- och inrikes Tidningar
  • Tillsynsregister för bl.a. Ventilation och Hissar

   

  Förorenad mark

  1 dag

  För dig som är miljöinspektör och som ska börja registrera och rapportera förorenad mark i EDP Vision Miljö.

  Läs mer

  Utbildningen innefattar delar och moment som: 

  • Registrering, rapportering och hantering av förorenade områden med tillhörande aktuella och historiska data: Undersökningar och ansvarsutredningar, Delområden, Föroreningar, Cisterner, Verksamheter, Geologi, Klassningar, MifoObjekt.
  • Registrering, planering och hantering av saneringsprojekt.
  • Kopplingar av områden till kartsystem och ärenden.
  • Sökning och rapportering

   

  NY KURS! Fördjupning – egna checklistor och anpassade mallar

  1 halvdag

  För dig som vill ta dina Vision-kunskaper till nästa nivå.

  Läs mer

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Hur anpassar man inläsningsfilen för egna checklistor
  • Vilka inställningar görs i Vision
  • Hur får jag ut den ifyllda checklistan till en kontrollrapport
  • Hur anpassar jag en mall som ska hämta uppgifterna från tillsynsbesöket
  • Hur få ut statistik från ifyllda checklistor
  NY KURS! Fördjupning – Filtrering och filterwidgets

  1 halvdag

  För dig som vill ta dina Vision-kunskaper till nästa nivå.

  Läs mer

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Dynamiska filter och anpassade dynamiska filter.
  • Komplexa villkor
  • Strategier för hur man kan tänka vid filterskapande
  • Filter som stöd i det dagliga arbetet (för uppföljning, planering, bevakningar mm)
  • Anpassa widgetar med sparade filter beroende på vilken information som presenteras
  • Kolumnuppsättningar och sortering i filterwidgeten
  • Villkorsstyrd formatering
  • Visa information från underregister i widgeten
  Fördjupning: Livsmedel, klassning och kontroller

  Halvdag

  I samband med att kommande version av EDP Vision släpps i månadsskiftet maj/juni, så tillkommer nya funktioner för hantering av livsmedelsobjekt och livsmedelskontroller. Förutom att ni kommer hitta information om nyheterna i webbhjälpen, så erbjuder vi även en digital halvdagsutbildning där vi går igenom de nya funktioner och register som tillkommit.

  Läs mer

  Utbildningen kommer ta upp följande:

  • Inför SLV-rapporteringen av kontroller utförda under 2024
  • Klassning av livsmedelsverksamheter
  • Nytt register för livsmedelskontroller
  • Konvertering från Tillsynsbesök till Livsmedelskontroller

  OBS: Pris: 2 900 kronor/deltagare

   

  Fullbokat

  Tisdag 25 juni, klockan 08:30 till 12:00

  Anmäl till väntelista

  Boka

  Tisdag 3 september, klockan 13:00 till 16:30

  Digitalt

  Fullbokat

  Onsdag 4 september, klockan 08:30 till 12:00

  Anmäl till väntelista

  Om det saknas planerade tillfällen för någon utbildning eller om de presenterade datumen inte passar dig kan du göra en generell intresseanmälan nedan så blir du först att få reda på nya datum för de utbildningar du är intresserad av.