EDP Vision Utbildningar

EDP Vision Utbildningar

Genomförande

Vi genomför alla våra utbildningar online och vi skickar en inbjudan till dig som anmält dig några dagar före ditt bokade datum. Digitalt utbildningsmaterial levereras till dig tillsammans med inbjudan till utbildningstillfället.

Under utbildningarna går vi igenom funktionaliteten i de olika bilderna och hur vi på EDP tänkt att de ska användas.

Anmälan

Under varje utbildning visas alla planerade utbildningstillfällen och där kan du göra bokningsförfrågan för respektive datum. Anmälan stänger en vecka före respektive tillfälle.

Om det saknas planerade tillfällen eller om datumen inte passar dig kan du göra en intresseanmälan nedan så blir du först att få reda på nya datum.

Kontakt 

utbildning@edp.se.

Bokningsvillkor

EDP förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. Redan anmälda deltagare flyttas i så fall till nästa tillfälle och informeras om detta så snart det kan ske.

Full avbokningsrätt gäller till och med 10 dagar innan utbildningsdagen. Överlåtelse av plats till annan deltagare är möjligt fram till utbildningsdatumet.

En utbildningsplats kostar 4850 SEK per person.

 

  Grund

  2 halvdagar

  För dig som precis har börjat eller ska börja arbeta i EDP Vision. Här lär du dig grunderna i EDP Visions uppbyggnad, hur registren fungerar och hur du kan arbeta effektivt.

  Utbildningen innefattar delar och moment som: 

  • Ärendehantering, Ärende och Händelser
  • Programmets uppbyggnad
  • Söka och Filtrera
  • Skapa och hantera dokument
  • Lagra och koppla dokument och filer
  • Dokumentmallar och e-postmallar
  • Fält och knappar
  • Rapporter och statistik
  • Startsidan och uppgifter
  • Kontakter, hanteringen av Enstaka och delade kontakter
  • Tidredovisning
  • Remisshantering
  • Kort genomgång av Miljö- eller Byggfunktionalitet
  • Kort genomgång av Möteshantering, Organ- och Personregister
  • Övergripande kring generella kopplingar, så som GIS- och FIR-kopplingar, m.m.

  Systemförvaltare

  2 halvdagar

  För dig som ska hantera användarrättigheter och anpassa systemet efter arbetsprocesserna.

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Systemregister
  • Styrparametrar
  • Småregister
  • Användare och behörighet
  • Koppla in en testdatabas
  • Registervård
  • Uppdateringar
  • Skapa dokument- och e-postmallar, m.m.
  • Användarsupport
  • Licensfilen

  Statistikuttag & rapporter

  2 halvdagar

  För dig som behöver ta ut statistik eller skapa grafiska representationer från datamängderna i EDP Vision. 

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  Olika sätt att extrahera data från EDP Vision:

  • Direkt koppling av Excel mot EDP Visions databas.
  • Uttag av data för behandling via funktionen Skicka poster till Excel.
  • EDP Visions inbyggda rapportfunktion.

  Hantering av extraherad data för att skapa grafer och pivottabeller i Excel, t.ex:

  • Antal ärenden per ärendetyp.
  • Tid registrerad per objekt.
  • Antal inspektioner per Tillsynsobjektstyp.
  • Beslut avseende Miljösanktionsavgifter/Sanktionsavgifter fördelat på ärendetyp.
  • Beslut om föreläggande per handläggare.
  • Upprättade vs. avslutade ärenden per år.

  Byggande av rapporter med inbyggda filter och beräkningar.

   

  Layout

  1 dag

  För dig som behöver skapa egna rapporter.

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Genomgång av relationen/skillnaden mellan rapport och layout.
  • Importera och läsa ut layouter
  • justera, utforma och designa layouterna, exempelvis lägga till och dra bort fält i en fördefinierad layout
  • Redigera layout med fonter och stilar.
  • Grundläggande beräkning (Exempelvis: Göra en rapport för objekt, lägg till årsavgift som ett fält och göra en summering i slutet på layouten.)

  Grund del 2 - Miljö

  1 dag

  För dig som gått Grund och vill ha ytterligare kunskap.

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Tillsynsregister för bl.a. Livsmedel, Lokaler, Miljöskydd (inkl. Lantbruk och Täkter), Försäljningstillsyn, Enskilda avlopp m.m.
  • Massdebitering av tillsynsobjekt
  • Massbrev från tillsynsobjekt

   

   

   

  Grund del 2 - Bygg

  1 dag

  För dig som gått Grund och vill ha ytterligare kunskap. 

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Byggärenden
   • Fliken Bygg
   • PBL-avgift
   • Skapa debiteringsposter från PBL-avgift
  • Remisshantering
  • Kungörelse i Post- och inrikes Tidningar
  • Tillsynsregister för bl.a. Ventilation och Hissar

  Förorenad mark

  1 dag

  För dig som är miljöinspektör och som ska börja registrera och rapportera förorenad mark i EDP Vision Miljö.

  Utbildningen innefattar delar och moment som: 

  • Registrering, rapportering och hantering av förorenade områden med tillhörande aktuella och historiska data: Undersökningar och ansvarsutredningar, Delområden, Föroreningar, Cisterner, Verksamheter, Geologi, Klassningar, MifoObjekt.

  • Registrering, planering och hantering av saneringsprojekt.

  • Kopplingar av områden till kartsystem och ärenden.

  • Sökning och rapportering