EDP Vision Utbildningar

EDP Vision Utbildningar

Genomförande

Vi genomför alla våra utbildningar online och vi skickar en inbjudan till dig som anmält dig några dagar före ditt bokade datum. Digitalt utbildningsmaterial levereras till dig tillsammans med inbjudan till utbildningstillfället.

Under utbildningarna går vi igenom funktionaliteten i de olika bilderna och hur vi på EDP tänkt att de ska användas.

Höstens utbildningstillfällen

31/8 & 1/9 kl. 8.30 – 12.00 Grund med Belinda Elnertz

2/9 & 3/9 kl. 8.30 – 12.00 Systemförvaltare med Jessica Laposa

7/9 & 8/9 kl. 8.30 – 12.00 Statistikuttag & Rapporter med Joel Niklasson

Antalet platser är begränsade. P.g.a. byte av boknings- och anmälningssystem görs bokningsförfrågan för tillfället genom mail till utbildning@edp.se.

I augusti meddelar vi datum för oktober och november. Dessa är ännu inte bokningsbara. Intresseanmälan för andra datum samt utbildningar utan planerade tillfällen kan du dock göra nedan så blir du först att få reda på nya datum.

Kontakt  och anmälan

utbildning@edp.se.

Bokningsvillkor

EDP förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. Redan anmälda deltagare flyttas i så fall till nästa tillfälle och informeras om detta så snart det kan ske.

Full avbokningsrätt gäller till och med 10 dagar innan utbildningsdagen. Överlåtelse av plats till annan deltagare är möjligt fram till utbildningsdatumet.

  Grund

  2 halvdagar

  För dig som precis har börjat eller ska börja arbeta i EDP Vision. Här lär du dig grunderna i EDP Visions uppbyggnad, hur registren fungerar och hur du kan arbeta effektivt.

  Utbildningen innefattar delar och moment som: 

  • Ärendehantering, Ärende och Händelser
  • Programmets uppbyggnad
  • Söka och Filtrera
  • Skapa och hantera dokument
  • Lagra och koppla dokument och filer
  • Dokumentmallar och e-postmallar
  • Fält och knappar
  • Rapporter och statistik
  • Startsidan och uppgifter
  • Kontakter, hanteringen av Enstaka och delade kontakter
  • Tidredovisning
  • Remisshantering
  • Kort genomgång av Miljö- eller Byggfunktionalitet
  • Kort genomgång av Möteshantering, Organ- och Personregister
  • Övergripande kring generella kopplingar, så som GIS- och FIR-kopplingar, m.m.

  Systemförvaltare

  2 halvdagar

  För dig som ska hantera användarrättigheter och anpassa systemet efter arbetsprocesserna.

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Systemregister
  • Styrparametrar
  • Småregister
  • Användare och behörighet
  • Koppla in en testdatabas
  • Registervård
  • Uppdateringar
  • Skapa dokument- och e-postmallar, m.m.
  • Användarsupport
  • Licensfilen

  NYHET! Statistikuttag och rapporter

  2 halvdagar

  För dig som behöver ta ut statistik eller skapa grafiska representationer från datamängderna i EDP Vision. 

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  Olika sätt att extrahera data från EDP Vision:

  • Direkt koppling av Excel mot EDP Visions databas.
  • Uttag av data för behandling via funktionen Skicka poster till Excel.
  • EDP Visions inbyggda rapportfunktion.

  Hantering av extraherad data för att skapa grafer och pivottabeller i Excel, t.ex:

  • Antal ärenden per ärendetyp.
  • Tid registrerad per objekt.
  • Antal inspektioner per Tillsynsobjektstyp.
  • Beslut avseende Miljösanktionsavgifter/Sanktionsavgifter fördelat på ärendetyp.
  • Beslut om föreläggande per handläggare.
  • Upprättade vs. avslutade ärenden per år.

  Byggande av rapporter med inbyggda filter och beräkningar.

  Layout

  1 dag

  För dig som behöver skapa egna rapporter.

  Utbildningen innefattar delar och moment som:

  • Genomgång av relationen/skillnaden mellan rapport och layout.
  • Importera och läsa ut layouter
  • justera, utforma och designa layouterna, exempelvis lägga till och dra bort fält i en fördefinierad layout
  • Redigera layout med fonter och stilar.
  • Grundläggande beräkning (Exempelvis: Göra en rapport för objekt, lägg till årsavgift som ett fält och göra en summering i slutet på layouten.)

  Miljö

  1 dag

  För dig som är miljö- och livsmedelsinspektör, som redan arbetar i EDP Vision Miljö, men som vill fräscha upp kunskaperna. 

   Bygg

   1 dag

   För dig som handlägger bygglov och OVK-ärenden och som redan arbetar i EDP Vision, men som vill fräscha upp kunskaperna. 

   Utbildningen inriktas på hur EDP Vision Bygg används för att stödja byggavdelningens arbete. Lär dig mer om registrering och debitering av byggärenden och registrering av tillsyn. Utbildningen innefattar även hur funktionen för remisshanteringen och massbrev kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

    

    Förorenad mark

    1 dag

    För dig som är miljöinspektör och som ska börja registrera och rapportera förorenad mark i EDP Vision Miljö.

    Utbildningen innefattar delar och moment som: 

    • Registrering, rapportering och hantering av förorenade områden med tillhörande aktuella och historiska data: Undersökningar och ansvarsutredningar, Delområden, Föroreningar, Cisterner, Verksamheter, Geologi, Klassningar, MifoObjekt.

    • Registrering, planering och hantering av saneringsprojekt.

    • Kopplingar av områden till kartsystem och ärenden.

    • Sökning och rapportering