Företaget

EDP utvecklar ett stort antal programvaror som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med våra IT-system.

EDP utvecklar ett stort antal programvaror som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med våra IT-system.

EDP by VertiGIS

Sedan 2022-03-01 är EDP en del av VertiGIS!

VertiGIS är ett globalt företag, som precis som vi brinner för att hjälpa organisationer att koppla ihop sin verksamhet med smart teknologi och där GIS är en viktig del.

Testning

Testning på det dagliga arbetet sker kontinuerligt enligt SCRUM-metodiken. Testperioderna är grundligt planerade och strukturerade. Cirka två till tre veckor före ett versionssläpp skapar utvecklingsavdelningen en releaseversion för testning. Gruppchefen planerar in de resurser som krävs för att arbetet ska kunna genomföras inom avsatt tid och ansvarar för att bland annat testmiljö och testdata är på plats. Testplan och testfall förbereds och testning pågår sedan i regel två till fyra veckor. Här arbetas det i huvudsak på nivåer motsvarande systemtest, integrationstest och acceptanstest och självklart appliceras olika testtyper såsom regressions- och utforskande testning, både för funktionella och icke-funktionella tester. När testningen är klar rapporteras resultatet i ett testprotokoll.
 
Testarna arbetar under testperioden nära tillsammans med utvecklare. Under denna period sker ingen ny utveckling, endast felrättning förekommer. Programvarorna genomgås noggrant och eventuella fel blir snabbt åtgärdade. I vissa fall skickas den färdigtestade versionen till en pilotkund som i sin tur testar i ytterligare cirka två veckor innan releasen når ut till våra kunder.