EDP utvecklar ett stort antal programvaror som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med våra IT-system.

EDP utvecklar ett stort antal programvaror som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med våra IT-system.

EDP by VertiGIS

Sedan 2022-03-01 är EDP en del av VertiGIS!

VertiGIS är ett globalt företag, som precis som vi brinner för att hjälpa organisationer att koppla ihop sin verksamhet med smart teknologi och där GIS är en viktig del.

Företaget

EDP grundades 1983 av Mikael Nyquist och har idag över 100 anställda fördelade på huvudkontoret i Staffanstorp samt ytterligare tre kontor. 

På EDP förenas människor med olika utbildning, branschkunskap, ålder och kulturell bakgrund. Mångfalden, den långa erfarenheten och breda kunskapen är styrkan och nyckeln till företagets framgång. På EDP är vi stolta över att vi trots vår ledande position och många betydelsefulla kunder, har lyckats bevara vår enkla och jordnära mentalitet. Vi vill bemöta våra anställda och våra kunder som jämlikar, ha ärliga och trygga relationer och samarbeten. Vi strävar efter att vara personliga, pålitliga och lösningsorienterade!

Kvalitet och Utveckling

Företagets policy är att i första hand använda och utveckla för välkända miljöer, databaser och verktyg. Därför arbetar vi med produkter från Microsoft. Utvecklingsplattform är Visual Studio .Net med C# som programspråk. Standarddatabas är MS SQL-server. Vi har en egen utvecklingsstandard från denna plattform. Standarden ger oss många fördelar såsom likformiga program, gemensamma rutiner och många andra vinster som vi samlat i våra produkter.

Kvalitet och Utveckling

Företagets policy är att i första hand använda och utveckla för välkända miljöer, databaser och verktyg. Därför arbetar vi med produkter från Microsoft. Utvecklingsplattform är Visual Studio .Net med C# som programspråk. Standarddatabas är MS SQL-server. Vi har en egen utvecklingsstandard från denna plattform. Standarden ger oss många fördelar såsom likformiga program, gemensamma rutiner och många andra vinster som vi samlat i våra produkter.
 

Kundens behov i fokus

För att möta våra kunders krav och behov har vi en test- och kvalitetsavdelning där vi säkerställer programvarornas kvalitet. För varje programvara finns en kvalitetsmanual med detaljerade testinstruktioner om utförande och vilket resultat respektive test ska visa. Testdriven utveckling (TDD) tillämpas i samband med att utvecklarna verifierar deras egen kod, innan den når testavdelningen för ytterligare testning. Kodgranskning sker för de flesta ändringar som görs, målet är att det inom kort ska ske för samtliga ändringar. Vi arbetar agilt enligt SCRUM, vilket bland annat möjliggör snabba, täta leveranser och snabb återkoppling mellan utveckling och test.

Testning

Testning på det dagliga arbetet sker kontinuerligt enligt SCRUM-metodiken. Testperioderna är grundligt planerade och strukturerade. Cirka två till tre veckor före ett versionssläpp skapar utvecklings-avdelningen en releaseversion för testning. Gruppchefen planerar in de resurser som krävs för att arbetet ska kunna genomföras inom avsatt tid och ansvarar för att bland annat testmiljö och testdata är på plats. Testplan och testfall förbereds och testning pågår sedan i regel två till fyra veckor. Här arbetas det i huvudsak på nivåer motsvarande systemtest, integrationstest och acceptanstest och självklart appliceras olika testtyper såsom regressions- och utforskande testning, både för funktionella och icke-funktionella tester. När testningen är klar rapporteras resultatet i ett testprotokoll.
 
Testarna arbetar under testperioden nära tillsammans med utvecklare. Under denna period sker ingen ny utveckling, endast felrättning förekommer. Programvarorna genomgås noggrant och eventuella fel blir snabbt åtgärdade. I vissa fall skickas den färdigtestade versionen till en pilotkund som i sin tur testar i ytterligare cirka två veckor innan releasen når ut till våra kunder.

Testning

Testning på det dagliga arbetet sker kontinuerligt enligt SCRUM-metodiken. Testperioderna är grundligt planerade och strukturerade. Cirka två till tre veckor före ett versionssläpp skapar utvecklingsavdelningen en releaseversion för testning. Gruppchefen planerar in de resurser som krävs för att arbetet ska kunna genomföras inom avsatt tid och ansvarar för att bland annat testmiljö och testdata är på plats. Testplan och testfall förbereds och testning pågår sedan i regel två till fyra veckor. Här arbetas det i huvudsak på nivåer motsvarande systemtest, integrationstest och acceptanstest och självklart appliceras olika testtyper såsom regressions- och utforskande testning, både för funktionella och icke-funktionella tester. När testningen är klar rapporteras resultatet i ett testprotokoll.
 
Testarna arbetar under testperioden nära tillsammans med utvecklare. Under denna period sker ingen ny utveckling, endast felrättning förekommer. Programvarorna genomgås noggrant och eventuella fel blir snabbt åtgärdade. I vissa fall skickas den färdigtestade versionen till en pilotkund som i sin tur testar i ytterligare cirka två veckor innan releasen når ut till våra kunder.

Support

Support är en stor och viktig del i vår verksamhet. Förutom support tas även dokumentation fram för programmen. Supporten finns till hands för alla supportfrågor som uppstår och erbjuder snabb hjälp. I första hand svarar supportpersonalen på frågan, annars remitteras denna vidare inom organisationen. Som kund till EDP Future och EDP Vision kan användaren även registrera supportärenden och följa dem direkt via funktionen Support & Önskemål i programvaran.