Tilläggsprodukter och tjänster EDP Vision

Det finns många fantastiska tilläggsprodukter till EDP Vision!

Nedan visar vi alla våra standardiserade tilläggsprodukter, och du hittar mer information bakom varje röd knapp. Det kan dock mycket väl vara så att det finns fler användningsområden som vi ännu inte sett samt fler system som vi ännu inte integrerat till men som är enkelt att göra med våra generella lösningar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss och berätta vad just du behöver hjälp med!

Kontakta oss på på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50

Tilläggstjänster

Förutom tilläggsprodukter erbjuder vi till EDP Vision en mängd tilläggstjänster; konsultpaket, prenumeration på versionsvisningar m.m.

arkivkoppling

C-archive

För integration med arkiv levererat av Comprima.

arkivkoppling

iipax Archive

För integration med arkiv levererat av Ida Infront.

arkivkoppling

Long-Term Archive

För integration med arkiv levererat av Formpipe.

Ekonomikoppling

Generellt

Tidsbesparande och säker debitering via kommunens ekonomisystem.

ekonomikoppling

Återläsning av fakturastatus

För dig som använder ekonomisystemet Unit4 Business World.

e-tjänstkoppling

Ärende Grund

Vår basplattform för att integrera mot e-tjänster.

e-tjänstkoppling

Open ePlatform

För integration med e-tjänsteplattform levererad av Nordic Peak.

Filhantering

C-Viewer

Papperslös handläggning av digitala handlingar.

Filhantering

Digital stämpel

Stämpla flera filer samtidigt vid registrering av handlingar på ett ärende.

Filhantering

Signering internt

Processtöd i det digitala arbetet med dokument

FIR-koppling

Fastighetsvy

Användarvänliga sökningar och inhämtning av fastighetsinformation.

fir-koppling

Lantmäteriet

Hämta fastighetsinformation direkt från Lantmäteriets register.

GIS- och FIR-koppling

Geosecma for ArcGIS

Geografisk presentation av data i EDP Vision ger kvalitetssäkrad registering.

GIS-koppling

Generellt

Integrerar EDP Vision med olika kartsystem.

GIS-koppling

Integrerad karta

Lättillgänglig karta integrerad i EDP Vision.

produktivitet

Avisering via e-post

Aviserar om nya, tilldelade händelser, samt påminner
om uppgifter.

produktivitet

Projekt

Registrera och överblicka de projekt som drivs i er verksamhet.

produktivitet

Visa post via URL

Tar fram rätt ärende, tillsynsobjekt, område eller liknande direkt.

schemaläggning

Skapa läsdatabas

Lättillgänglig information från externa system.

schemaläggning

Uppdatera delade fastigheter

Schemalagd hämtning av fastighetsuppgifter från fastighetsregistret.

e-tjänstkoppling

Schemalagda meddelanden

Automatiska meddelanden utifrån anpassningsbara regler.

System

AD-integration

Synkroniserar användarinformation 
till register.

tillsyn

Radoninläsning

Ersätter manuell inmatning av mätresultat.

Tillsyn

Checklista Webb

Enkla och effektiva tillsynsbesök med surfplatta och smartphone.

Tillsyn

Serveringstillstånd

Tillsynsregister för hand- läggning av serverings- tillstånd.

Ärendehantering

Bostadsanpassning

Aktiverar en specifik flik i ärendebilden enbart för sådana ärenden.

Ärendehantering

Kungörelse PoIT

Kungör automatiskt bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked.

Ärendehantering

Postlista Webb

Söktjänst för ärende och diarie

ärendehantering

Ärendeuttag enligt FGS

Filtrera fram vilka ärenden som helst och skapa ett uttag.

ärendekoppling

Generellt

Enkel- eller dubbelriktad överföring mellan EDP Vision och ett centralt system.

Möteshantering

Koppling Netpublicator Docs

Tar den papperslösa förvaltningen ett steg längre.