VA/Avfall & Debitering

EDP Future & EDP Mobile är en serie produkter som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för hantering och debitering gällande VA och avfall, fjärrvärme, hyra och allmändebitering.

Kontakta oss på på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50 om du vill veta mer.

produkt

EDP Future Avfall

produkt

EDP Future VA

produkt

EDP Future Allmändebitering

produkt

EDP Future Fjärrvärme

kompletterande produkt

EDP Mobile

tilläggstjänst

EDP Drifttjänst

tilläggsprodukt

EDP Future Tilläggsprodukter

tilläggsprodukt

EDP Mobile tilläggsprodukter