20 nya arbetstillfällen i Staffanstorp

20 nya arbetstillfällen i Staffanstorp

Det finns idag initiativ på regeringsnivå som manar kommunerna till digitalisering och därmed ökar trycket på EDP, en av Sveriges IT-leverantörer. Företaget som utvecklar verksamhetssystem till bland annat kommuner, känner av det ökade behovet.

-Vi måste utveckla och anpassa våra produkter efter det som händer i samhället, bland annat den ökande efterfrågan på geografisk information, tillgänglighet, transparens och kommunikation med medborgaren via e-tjänster och sms, berättar Mikael Nyquist, VD och grundare av EDP. Därmed behöver personalstyrkan under 2017 och framåt, utökas med ett tjugotal nya medarbetare. Idag har företaget över 100 anställda och är det största privatägda i Staffanstorp. 

-Vi har varit i ett ständigt expanderingsläge under många år, men nu är det extra påtagligt. Företaget har verkat i över 30 år i Staffanstorp och planerna är att låta huvudkontoret fortsätta att växa här. Visst har det under resans gång funnits tankar på att förflytta oss till Malmö, men Staffanstorp har under alla år varit en vinnare ur de flesta perspektiv.

EDP utvecklar mjukvara som kommer medborgaren till nytta men som denne nästan aldrig kommer i kontakt med. Mycket kring vardagen i Sverige fungerar så bra att man inte behöver tänka på det, som att vattnet rinner ur kranen, att soporna töms eller att bygglovet processas och godkänns. Men allt säkerställs och administreras i omfattande verksamhetssystem som många kommuner och myndigheter använder för sitt dagliga arbete. Hela 90% av Sveriges kommuner använder produkter från EDP.

Mikael Nyquist.)

Samarbetsavtalet som gör det lättare för kommuner att öka digitaliseringen

Samarbetsavtalet som gör det lättare för kommuner att öka digitaliseringen

EDP har ingått ett samarbete med Sokigo avseende integrationer mellan några av bolagens IT-system. Syftet är att göra det lättare för Sveriges kommuner att transformera sina verksamheter och erbjuda bättre medborgarservice genom ökad digitalisering.

De flesta kommuner vill erbjuda riktigt god service till sina medborgare, exempelvis genom att de direkt i sin e-tjänst kan ändra uppgifter för sophantering, meddela vattenmätarställningar eller se aktuella fakturor. Många kommuner vill också dra större nytta av digitaliseringen för att effektivisera sina interna processer och automatisera tidskrävande uppgifter som idag utförs manuellt. En väg dit är samarbetet mellan IT-leverantörerna EDP och Sokigo.

Helheten måste fungera
-Kunderna ska inte behöva prata med två olika leverantörer, de vill ha så få kontaktytor som möjligt. Helheten ska vara enkel och smidig och som vi ser det kan integrationer mellan våra olika system uppfylla deras önskemål. Som leverantörer får vi helt enkelt lösa det tekniska i bakgrunden. Det ska vare sig kommunerna eller medborgarna märka av, säger marknadschef Anders Christensson på EDP.

En annan vinst är att medborgarna själva kommer kunna bestämma när de ska anmäla saker eller inhämta information, inte en viss tid på vardagar när kommunen är öppen. Folk uppskattar frihet och det önskemålet kan kommunerna uppfylla.

Ett stort mervärde för alla parter
-Genom det här viktiga samarbetet integreras e-tjänstplattformen Abou med EDP:s verksamhetssystem för vatten, avfall, miljö och bygg. E-tjänsterna kommer att passa in i Mina sidor-lösningarna och kunderna kan hantera t.ex. sopabonnemang eller vattenmätarställningar på ett mer logiskt sätt, säger Carl-Johan Ahde, affärsområdeschef för Digital service på Sokigo.

Ett stort mervärde med andra ord. Informationen kommer direkt i e-tjänsten och omvänt ramlar informationen i e-tjänsten rakt ner i EDP:s verksamhetssystem. Det blir lätt att se hur fakturorna för sophantering ser ut för det senaste året och kunderna kommer åt alla underlag i Abous ”Mina sidor”.

 

 

För mer information kontakta:
Marknadschef Anders Christensson, EDP 046-23 45 50, 
anders.christensson@edp.se

Affärsområdeschef Carl-Johan Ahde, Sokigo 08-470 75 01, 
carl-johan.ahde@sokigo.com

 

Riksdagsbesök på EDP

Riksdagsbesök på EDP

Fredagen den 6 oktober gästade riksdagsledamoten (M) Boriana Åberg EDP, Staffanstorps största privatägda företag med över 100 anställda. IT-leverantören EDP som har verkat i 35 år, utvecklar verksamhetssystem för ett digitalt och smidigt samhälle.

Förutom rundvandring i lokalerna tillsammans med VD Mikael Nyquist och utvecklingschef Joel Simonsson diskuterades lagen om offentlig upphandling. Eftersom 90% av Sveriges kommuner är våra kunder påverkar lagen oss dagligen, berättar utvecklingschef Joel Simonsson.

Vi anser att anbudsförfarande vid offentlig upphandling kan bli bättre, till fördel för både anbudsläggare och leverantör. Trots ändringar i lagen för att få en mer likställd utvärdering mellan pris, användarvänlighet och kvalitet, ser vi tyvärr en fortsatt tendens att enbart gynna lägsta pris. Vår erfarenhet är att det i många fall leder till en sämre kvalitet för kommunerna.

EDP berättade även för Boriana Åberg att vi upplever det frustrerande att inte få samtala med anbudsläggaren. I dagsläget tillåts enbart skriven kommunikation och det kan både försena och försvåra när man försöker klargöra digitala specifikationer, behov och förutsättningar.

Besöket avslutades med att Boriana Åberg fick en visning av programmet EDP Mobile, som hanterar avfallsregistrering ute i svenska och norska sopbilar. Boriana konstaterade hur komplex och digital dagens sophantering är och förvånades över hur mycket arbetskraft som behövs för de digitala samhällsfunktioner som medborgarna ibland inte ens reflekterar över. – Det är då vi har gjort ett bra jobb, när allt fungerar utan att det märks, avslutar Joel Simonsson.

(På bild från vänster: utvecklingschef Joel Simonsson, riksdagsledamot (M) Boriana Åberg och VD Mikael Nyquist.)