Samarbetsavtalet som gör det lättare för kommuner att öka digitaliseringen

EDP har ingått ett samarbete med Sokigo avseende integrationer mellan några av bolagens IT-system. Syftet är att göra det lättare för Sveriges kommuner att transformera sina verksamheter och erbjuda bättre medborgarservice genom ökad digitalisering.

De flesta kommuner vill erbjuda riktigt god service till sina medborgare, exempelvis genom att de direkt i sin e-tjänst kan ändra uppgifter för sophantering, meddela vattenmätarställningar eller se aktuella fakturor. Många kommuner vill också dra större nytta av digitaliseringen för att effektivisera sina interna processer och automatisera tidskrävande uppgifter som idag utförs manuellt. En väg dit är samarbetet mellan IT-leverantörerna EDP och Sokigo.

Helheten måste fungera
-Kunderna ska inte behöva prata med två olika leverantörer, de vill ha så få kontaktytor som möjligt. Helheten ska vara enkel och smidig och som vi ser det kan integrationer mellan våra olika system uppfylla deras önskemål. Som leverantörer får vi helt enkelt lösa det tekniska i bakgrunden. Det ska vare sig kommunerna eller medborgarna märka av, säger marknadschef Anders Christensson på EDP.

En annan vinst är att medborgarna själva kommer kunna bestämma när de ska anmäla saker eller inhämta information, inte en viss tid på vardagar när kommunen är öppen. Folk uppskattar frihet och det önskemålet kan kommunerna uppfylla.

Ett stort mervärde för alla parter
-Genom det här viktiga samarbetet integreras e-tjänstplattformen Abou med EDP:s verksamhetssystem för vatten, avfall, miljö och bygg. E-tjänsterna kommer att passa in i Mina sidor-lösningarna och kunderna kan hantera t.ex. sopabonnemang eller vattenmätarställningar på ett mer logiskt sätt, säger Carl-Johan Ahde, affärsområdeschef för Digital service på Sokigo.

Ett stort mervärde med andra ord. Informationen kommer direkt i e-tjänsten och omvänt ramlar informationen i e-tjänsten rakt ner i EDP:s verksamhetssystem. Det blir lätt att se hur fakturorna för sophantering ser ut för det senaste året och kunderna kommer åt alla underlag i Abous ”Mina sidor”.

 

 

För mer information kontakta:
Marknadschef Anders Christensson, EDP 046-23 45 50, 
anders.christensson@edp.se

Affärsområdeschef Carl-Johan Ahde, Sokigo 08-470 75 01, 
carl-johan.ahde@sokigo.com