Utbildning EDP Vision

EDP erbjuder följande kurser för EDP Vision

Grundutbildning

1 Dag

En kurs för dig som precis har börjat eller ska börja arbeta i EDP Vision! Här lär du dig grunderna i EDP Visions uppbyggnad, hur registren fungerar och hur du kan arbeta effektivt.

Kursen innefattar delar och moment som:
• Ärendehantering, Ärende och Händelser
• Programmets uppbyggnad
• Söka och Filtrera
• Skapa och hantera dokument
• Lagra och koppla dokument och filer
• Dokumentmallar och e-postmallar
• Fält och knappar
• Rapporter och statistik
• Startsidan och uppgifter
• Kontakter, hanteringen av Enstaka och delade kontakter
• Tidredovisning
• Remisshantering
• Kort genomgång av Miljö- eller Byggfunktionalitet
• Kort genomgång av Möteshantering, Organ- och Personregister
• Övergripande kring generella kopplingar, så som GIS- och FIR-kopplingar, m.m.

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka här!

Systemförvaltarutbildning

1 Dag för systemansvarig

Kursen riktar sig till dig som ska hantera användarrättigheter och anpassa systemet efter arbetsprocesserna.

Kursen innefattar delar och moment som:

• Systemregister
• Styrparametrar
• Småregister
• Användare och behörighet
• Koppla in en testdatabas
• Registervård
• Uppdateringar
• Skapa dokument- och e-postmallar, m.m.
• Användarsupport
• Licensfilen

Kurserna hålls i Borås och Stockholm. För att se kommande utbildningsdatum, boka plats eller intresseanmäla, klicka här!

Layoututbildning

1 Dag

En kurs för dig som behöver skapa egna rapporter!

 

Kursen innefattar delar och moment som:

• Genomgång av relationen/skillnaden mellan rapport och layout
• Importera och läsa ut layouter
• Justera, utforma och designa layouterna, exempelvis lägga till och dra bort fält i en
fördefinierad layout
• Redigera layout med fonter och stilar
• Grundläggande beräkning (Exempelvis: Göra en rapport för objekt, lägg till årsavgift som
ett fält och göra en summering i slutet på layouten.)

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se

Grundutbildning

1 Dag

En kurs för dig som precis har börjat eller ska börja arbeta i EDP Vision! Här lär du dig grunderna i EDP Visions uppbyggnad, hur registren fungerar och hur du kan arbeta effektivt.

Kursen innefattar delar och moment som:
• Ärendehantering, Ärende och Händelser
• Programmets uppbyggnad
• Söka och Filtrera
• Skapa och hantera dokument
• Lagra och koppla dokument och filer
• Dokumentmallar och e-postmallar
• Fält och knappar
• Rapporter och statistik
• Startsidan och uppgifter
• Kontakter, hanteringen av Enstaka och delade kontakter
• Tidredovisning
• Remisshantering
• Kort genomgång av Miljö- eller Byggfunktionalitet
• Kort genomgång av Möteshantering, Organ- och Personregister
• Övergripande kring generella kopplingar, så som GIS- och FIR-kopplingar, m.m.

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se

Systemförvaltarutbildning

1 Dag för systemansvarig

Kursen riktar sig till dig som ska hantera användarrättigheter och anpassa systemet efter arbetsprocesserna.

Kursen innefattar delar och moment som:

• Systemregister
• Styrparametrar
• Småregister
• Användare och behörighet
• Koppla in en testdatabas
• Registervård
• Uppdateringar
• Skapa dokument- och e-postmallar, m.m.
• Användarsupport
• Licensfilen

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edpconsult.se

Layoututbildning för

1 Dag

En kurs för dig som behöver skapa egna rapporter!

 

Kursen innefattar delar och moment som:

• Genomgång av relationen/skillnaden mellan rapport och layout
• Importera och läsa ut layouter
• Justera, utforma och designa layouterna, exempelvis lägga till och dra bort fält i en
fördefinierad layout
• Redigera layout med fonter och stilar
• Grundläggande beräkning (Exempelvis: Göra en rapport för objekt, lägg till årsavgift som
ett fält och göra en summering i slutet på layouten.)

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se

Byggutbildning

1 Dag

Utbildningen riktar sig till dig som handlägger bygglov och OVK-ärenden och som redan arbetar i EDP Vision, men som vill fräscha upp kunskaperna. Kursen passar även för dig som idag arbetar i EDP ByggReda men är på väg över till EDP Vision Bygg.

 

Utbildningen inriktas på hur EDP Vision Bygg används för att stödja byggavdelningens arbete. Lär dig mer om registrering och debitering av byggärenden och registrering av tillsyn. Utbildningen innefattar även hur funktionen för remisshanteringen och massbrev kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se

Miljöutbildning

1 Dag

Utbildningen riktar sig till för dig som är miljö- och livsmedelsinspektör, som redan arbetar i EDP Vision Miljö, men som vill fräscha upp kunskaperna. Kursen passar även för dig som idag arbetar i EDP MiljöReda men är på väg över till EDP Vision Miljö.

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se

Förorenad mark EDP Vision Miljö

1 Dag

Kursen vänder sig till dig som är miljöinspektör och som ska börja registrera och rapportera förorenad mark i EDP Vision Miljö.

Kursen innefattar moment och delar såsom:

• Registrering, rapportering och hantering av förorenade områden med tillhörande aktuella och historiska data

– Undersökningar och ansvarsutredningar
– Delområden
– Föroreningar
– Cisterner
– Verksamheter
– Geologi
– Klassningar
– MifoObjekt
• Registrering, planering och hantering av saneringsprojekt
• Kopplingar av områden till kartsystem och ärenden
• Sökning och rapportering

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se

Byggutbildning

1 Dag

Utbildningen riktar sig till dig som handlägger bygglov och OVK-ärenden och som redan arbetar i EDP Vision, men som vill fräscha upp kunskaperna. Kursen passar även för dig som idag arbetar i EDP ByggReda men är på väg över till EDP Vision Bygg.

 

Utbildningen inriktas på hur EDP Vision Bygg används för att stödja byggavdelningens arbete. Lär dig mer om registrering och debitering av byggärenden och registrering av tillsyn. Utbildningen innefattar även hur funktionen för remisshanteringen och massbrev kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se

Miljöutbildning

1 Dag

Utbildningen riktar sig till för dig som är miljö- och livsmedelsinspektör, som redan arbetar i EDP Vision Miljö, men som vill fräscha upp kunskaperna. Kursen passar även för dig som idag arbetar i EDP MiljöReda men är på väg över till EDP Vision Miljö.

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se

Förorenad mark i EDP Vision Miljö

1 Dag

Kursen vänder sig till dig som är miljöinspektör och som ska börja registrera och rapportera förorenad mark i EDP Vision Miljö.

Kursen innefattar moment och delar såsom:

• Registrering, rapportering och hantering av förorenade områden med tillhörande aktuella och historiska data

– Undersökningar och ansvarsutredningar
– Delområden
– Föroreningar
– Cisterner
– Verksamheter
– Geologi
– Klassningar
– MifoObjekt
• Registrering, planering och hantering av saneringsprojekt
• Kopplingar av områden till kartsystem och ärenden
• Sökning och rapportering

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se

Vi hjälper till

Kurserna kan hållas på din arbetsplats eller i en av våra utbildningssalar som finns i Borås och i Stockholm.

Varje kurs kräver minst fem deltagare. Om ni är några stycken på din arbetsplats som är intresserade av en kurs men inte är tillräckligt många hjälper vi till med att skicka en förfrågan till fler kunder om en gemensam utbildning. Max antal deltagare per kurs är åtta.

Förkunskaper

Kurserna kräver grundläggande kunskaper i MS Windows. Kravet för Systemförvaltarkurser är grundläggande kunskaper i verksamhetssystemet från EDP som man är systemansvarig för.

 

Kursmaterial

I samtliga kurser ingår utbildningsmaterial och alla kursdeltagare erhåller kursintyg.

Förkunskaper

Kurserna kräver grundläggande kunskaper i MS Windows. Kravet för Systemförvaltarkurser är grundläggande kunskaper i verksamhetssystemet från EDP som man är systemansvarig för.

 

Kursmaterial

I samtliga kurser ingår utbildningsmaterial och alla kursdeltagare erhåller kursintyg.

Avbokning

Vid avbokning dag före kursstart debiterias full avgift. Vid avbokning senare än fem dagar före kursstart debiteras 500 kr per deltagare för administrativa kostnader. EDP förbehåller sig rätten att boka om eller boka av kursen vid för lågt deltagarantal. Detta meddelas innan kursbekräftelsen skickats. EDP ansvarar inte för eventuella kostnader som deltagaren betalt i förväg, exempelvis resa och uppehälle.

Kontakt

För mer information och bokning av utbildning kontakta oss på 046-23 45 50 eller sales@edp.se