20 nya arbetstillfällen i Staffanstorp

Det finns idag initiativ på regeringsnivå som manar kommunerna till digitalisering och därmed ökar trycket på EDP, en av Sveriges IT-leverantörer. Företaget som utvecklar verksamhetssystem till bland annat kommuner, känner av det ökade behovet.

-Vi måste utveckla och anpassa våra produkter efter det som händer i samhället, bland annat den ökande efterfrågan på geografisk information, tillgänglighet, transparens och kommunikation med medborgaren via e-tjänster och sms, berättar Mikael Nyquist, VD och grundare av EDP. Därmed behöver personalstyrkan under 2017 och framåt, utökas med ett tjugotal nya medarbetare. Idag har företaget över 100 anställda och är det största privatägda i Staffanstorp. 

-Vi har varit i ett ständigt expanderingsläge under många år, men nu är det extra påtagligt. Företaget har verkat i över 30 år i Staffanstorp och planerna är att låta huvudkontoret fortsätta att växa här. Visst har det under resans gång funnits tankar på att förflytta oss till Malmö, men Staffanstorp har under alla år varit en vinnare ur de flesta perspektiv.

EDP utvecklar mjukvara som kommer medborgaren till nytta men som denne nästan aldrig kommer i kontakt med. Mycket kring vardagen i Sverige fungerar så bra att man inte behöver tänka på det, som att vattnet rinner ur kranen, att soporna töms eller att bygglovet processas och godkänns. Men allt säkerställs och administreras i omfattande verksamhetssystem som många kommuner och myndigheter använder för sitt dagliga arbete. Hela 90% av Sveriges kommuner använder produkter från EDP.

Mikael Nyquist.)