Riksdagsbesök på EDP

Fredagen den 6 oktober gästade riksdagsledamoten (M) Boriana Åberg EDP, Staffanstorps största privatägda företag med över 100 anställda. IT-leverantören EDP som har verkat i 35 år, utvecklar verksamhetssystem för ett digitalt och smidigt samhälle.

Förutom rundvandring i lokalerna tillsammans med VD Mikael Nyquist och utvecklingschef Joel Simonsson diskuterades lagen om offentlig upphandling. Eftersom 90% av Sveriges kommuner är våra kunder påverkar lagen oss dagligen, berättar utvecklingschef Joel Simonsson.

Vi anser att anbudsförfarande vid offentlig upphandling kan bli bättre, till fördel för både anbudsläggare och leverantör. Trots ändringar i lagen för att få en mer likställd utvärdering mellan pris, användarvänlighet och kvalitet, ser vi tyvärr en fortsatt tendens att enbart gynna lägsta pris. Vår erfarenhet är att det i många fall leder till en sämre kvalitet för kommunerna.

EDP berättade även för Boriana Åberg att vi upplever det frustrerande att inte få samtala med anbudsläggaren. I dagsläget tillåts enbart skriven kommunikation och det kan både försena och försvåra när man försöker klargöra digitala specifikationer, behov och förutsättningar.

Besöket avslutades med att Boriana Åberg fick en visning av programmet EDP Mobile, som hanterar avfallsregistrering ute i svenska och norska sopbilar. Boriana konstaterade hur komplex och digital dagens sophantering är och förvånades över hur mycket arbetskraft som behövs för de digitala samhällsfunktioner som medborgarna ibland inte ens reflekterar över. – Det är då vi har gjort ett bra jobb, när allt fungerar utan att det märks, avslutar Joel Simonsson.

(På bild från vänster: utvecklingschef Joel Simonsson, riksdagsledamot (M) Boriana Åberg och VD Mikael Nyquist.)