Visa post i EDP Vision via URL

Visa post i EDP Vision via URL

Funktionen Visa post i EDP Vision via URL är en tilläggsprodukt för EDP Vision som används för att generera en länk till specifika ärenden, händelser, områden, tillsynsobjekt etc. Via alla blädderbilder i EDP Vision kan en länk genereras via knappen ”Skicka aktuell post” och alternativet ”Skapa länk för aktuell post”.

Genom att använda länken i internkommunikaion kan andra som har tillgång till EDP Vision, enkelt få fram det rätta ärendet, tillsynsobjektet, området eller liknande, genom att klicka på länken utan att behöva söka efter det i systemet.

Genom att klistra in länken i ett e-postmeddelande eller chat blir länken klickbar. Det räcker sedan att mottagaren av länken har EDP Vision öppet när den används för att det specifika ärendet, tillsynsobjektet, området eller liknande ska öppnas i ett eget fönster.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.