Ämne efter intresse – deltagarnas val

I år styrde de 150 deltagarna själva en del av programmet genom att välja ämne efter intresse på delen med valbara pass. Passen hade ämnena Installationsmodulen, VA-funktioner i karta och Avläsningskvittens.

Intressanta möten

Förutom att lyssna på nyheter och kommande funktionalitet är VA-dagen ett perfekt forum för att träffa kollegor inom samma bransch. För oavsett vilken kommun man representerar, är utmaningar ofta i stort sett samma. Under dagens pauser passade deltagarna på att nätverka för att diskutera erfarenheter, utmaningar och möjligheter, rörande såväl EDP Future som annat. Detta är ett viktigt inslag i VA-dagen, eftersom deltagarna sitter tillsammans på en enorm kunskapsbank.

Gästspel i juridikens tecken

Stefan Rubenson gjorde ett mycket uppskattat gästspel med sin föreläsning om vattentjänstlagen med inriktning på vattenavstängningar. Efter föreläsningen ställde deltagarna frågor direkt till Stefan och ventilerade de utmaningar som finns i det vardagliga arbetet. Föreläsningar med juridiska inslag kommer på ett eller annat sätt finnas med i VA-dagens program framöver.