EDP Mobile

Datoriserad tömningsregistrering i fordon för hantering av avfall!

Effektiv hantering av avfall

EDP Mobile är ett flexibelt system för avfallshämtning och hanterar allt från slam och hushållsavfall till glas och papper. Det är byggt på erfarenheter från tusentals användare och nyttjas idag av majoriteten av Sveriges kommuner. Systemet kan skräddarsys efter er verksamhet och effektiviserar hela flödet från planering till återrapportering av utfört arbete. 

EDP Mobile

är ett fordonssystem som underlättar för chaufförer och administrativ personal avseende tömningsregistrering av kärl, container och slam. EDP Mobile är en del i en helhetslösning som EDP tagit fram (Datoriserad tömningsregistrering) som ger ett fungerande flöde från det att en tjänst planeras och utförs till fakturering i verksamhetssystemet t.ex. EDP Future. Detta ger grunden till en rationell och effektiv hantering av hushållssopor, slam/latrin och producentmaterial (containerhantering). EDP Mobile fungerar både när man utför tjänsterna i egen regi och/eller om man anlitar en extern entreprenör.

EDP Mobile Admin

är en klient som används på kontoret för den operativa planeringen av de olika uppdragen som fordonen har och skall utföra. I EDP Mobile Admin kan fordonen följas i realtid med kartstöd, här utförs även omplaneringar av uppdragen vid förändrade förutsättningar.

 

 • Statistik över utförda uppdrag/avvikelser per egna angivna villkor
 • Kartstöd
 • Överblick över fordonsparken
 • Planering, omplanering och delning av uppdrag
 • Meddelandehantering

EDP Mobile fordon

är ett system som finns ute i fordonen och ger chauffören stöd i sitt dagliga arbete för att enkelt hitta till och utföra uppdragen som är utplanerade. Med hjälp av kartstöd och tydlig information om varje uppdrag effektiviseras och kvalitetssäkras informationsflödet. Om förhinder skulle uppstå vid uppdraget kan chauffören enkelt lägga avvikelser som skickas till kontoret i realtid för vidare åtgärder.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se

EDP Mobile fordon

är ett system som finns ute i fordonen och ger chauffören stöd i sitt dagliga arbete för att enkelt hitta till och utföra uppdragen som är utplanerade. Med hjälp av kartstöd och tydlig information om varje uppdrag effektiviseras och kvalitetssäkras informationsflödet. Om förhinder skulle uppstå vid uppdraget kan chauffören enkelt lägga avvikelser som skickas till kontoret i realtid för vidare åtgärder.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales-se@vertigis.com.

Anpassa efter era behov

 • Koppling till RFID/vågsystem
 • Kartstöd
 • Hantering av körlistor och ordrar
 • Ange avvikelser
 • Uppdatering av kundinformation i verksamhetssystemet (t.ex. koordinater, körordning, anteckningar)
 • Meddelandehantering

EDP har stor erfarenhet av införande av Datoriserad tömningsregistrering och kan tillhandahålla både projektledare och dokumentation.

  Huvudfunktioner

  • Statistik både internt och till kunder
  • Bättre information till kunder
  • Snabbare och mer exakt information kring tömningar, vikt, avvikelser m.m
  • Enklare entreprenadsavsräkningar
  • Rättvisare taxa (verkligt utförda tömningar eller vikt)
  • Bättre kontroll av extratömningar eller avvikelser

  Systemkrav för EDP Mobile Fordon 2

  Mjukvara:

  • Operativsystem:  Windows 10 eller 11, ej andra versioner av Windows såsom Windows 10 RT eller ARM.

  Hårdvara:

  • 8 GB minne (minst 2GB dedikerat).
  • Skärm med multitouch, GETAC rekommenderas.
  • GPS via COM-port, Navilock rekommenderas.
  • Processorarkitektur x86 eller x64 (Intel i5-7200U eller motsvarande)

  Övrigt:

  • Internetabonnemang med fri surf.
  • (För versioner under 2.9 krävs DotNet Framework 4.8)