EDP Vision MarkMiljö

Administrerar hela arbetsflödet från identifiering till sanering och uppföljning!

Markmiljö

EDP Vision MarkMiljö är ett kraftfullt verktyg för hantering av information kring förorenade områden. Eftersom föroreningar inte låter sig begränsas av administrativa gränser, kan områdena bestå av ett valfritt antal fastigheter i EDP Vision MarkMiljö. Genom indelning i områden och delområden knyts all information samman vilket ger en strukturerad och överskådlig bild. All information är sökbar och kan därför presenteras i listor, rapporter och visas på karta.

EDP Vision

EDP Vision är en serie program som tillsammans bildar heltäckande it-lösningar inom ärende- och dokumenthantering för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.

EDP Vision

EDP Vision är en serie program som tillsammans bildar heltäckande it-lösningar inom ärende- och dokumenthantering för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.

Grundfunktioner

 

 • Diarieföring
 • Dokumenthantering
 • Sekretesshantering
 • Beslut
 • Direktregistrering från inkorg
 • Sökning
 • Ekonomi
 • Integrerad nämnd- och möteshantering
 • Adressböcker
 • Massutskick
 • Gallring och aktrensning
 • Remisser
 • Bevakning
 • Personlig startsida
 • Historik
 • Tidsredovisning

Grundfunktioner

 • Diarieföring
 • Dokumenthantering
 • Sekretesshantering
 • Beslut
 • Direktregistrering från inkorg
 • Sökning
 • Ekonomi
 • Integrerad nämnd- och möteshantering
 • Adressböcker
 • Massutskick
 • Gallring och aktrensning
 • Remisser
 • Bevakning
 • Personlig startsida
 • Historik
 • Tidsredovisning

Huvudfunktioner

 

 •  Alla fält sökbara i alla kombinationer.
 • Flera fastigheter per område.
 • Riktvärdesregister, branschregister och karta.
 • SNI-kodsregister inkluderat.
 • Alla typer av dokument kan kopplas till området.
 • Obegränsat antal delområden kan skapas.