Generellt

EDP Future kan kompletteras med en mängd tilläggsprodukter. Nedan finns de som är oberoende av om man använder EDP Future VA eller EDP Future Avfall, eller har båda i samma system.

EDP Future kan kompletteras med en mängd tilläggsprodukter. Nedan finns de som är oberoende av om man använder EDP Future VA eller EDP Future Avfall, eller har båda i samma system.

Schemaläggning – Tidstyr jobb för körning med tidsintervall eller för minskad belastning dagtid.

Integrerad karta – Presentation av information på inbyggd karta i EDP Future.

GIS-koppling – Integrerar EDP Future med olika kartsystem.

EDP FastighetsVy – Koppling till valfritt FIR-system.

Analys av saknade tjänster – Visar fastigheter som saknar soptömning.

Analys och korrigering av fastighetsdata – Läser och kontrollerar fastighetsdata.

 

SMS-tjänst – Ger snabbt och enkelt information till kommuninvånarna.

Rapportgenerator– Layoutdesigner med egen datakälla.

AD-integration – Synkronisering av användarinformation via Active Directory.

Log Analyzer – Övervakar och säkrar driften av EDP Consults produkter.

Vi  erbjuder även kopplingar till de flesta system på marknaden.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales-se@vertigis.com