EDP Future Avfall

EDP Future Avfall hanterar all avfallshantering och information kring kundernas avfallstjänster. Från kunddialogen i EDP Future Avfall når du med en enkel knapptryckning alla delar i systemet. I denna funktion som är utvecklad i samarbete med våra kunder (190 st) finns den enkelhet och smidighet som du vill ha när du arbetar med ett väl genomtänkt system.

EDP Future Avfall hanterar all avfallshantering och information kring kundernas avfallstjänster. Från kunddialogen i EDP Future Avfall når du med en enkel knapptryckning alla delar i systemet. I denna funktion som är utvecklad i samarbete med våra kunder (190 st) finns den enkelhet och smidighet som du vill ha när du arbetar med ett väl genomtänkt system.

All information direkt

I samtalet med kunden kan du direkt nå all information kring kunden, anläggningen, tjänster, skapa order, hantera ekonomifrågor, körlistor med mera. Du kan även arbeta utifrån ett geografiskt perspektiv med integrerad karta och ha direkt åtkomlig fastighetsinformation.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales-se@vertigis.com

Integrera med EDP Mobile

I ditt arbete är det även enkelt att direkt arbeta med tömningsfrekvenser, farligt avfall, taxor, fakturering, entreprenörsavräkning, statistik och fordon. I arbetet med flödet från en planerad tjänst, kommunikation till fordon, återrapportering av körorder, avvikelse m.m. är det mycket lämpligt att integrera systemet med EDP Mobile.

Integrera med EDP Mobile

I ditt arbete är det även enkelt att direkt arbeta med tömningsfrekvenser, farligt avfall, taxor, fakturering, entreprenörsavräkning, statistik och fordon. I arbetet med flödet från en planerad tjänst, kommunikation till fordon, återrapportering av körorder, avvikelse m.m. är det mycket lämpligt att integrera systemet med EDP Mobile.

Utvecklat med kunden i fokus

Eftersom systemet är utvecklat i samråd med våra kunder, är fokus på funktion och smidighet i det dagliga arbetet.  Antalet huvudfunktioner som är standard är många, se nedan. Tilläggsprodukter finns i ett stort antal, de kompletterar och skräddarsyr systemet.

Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Bokföring
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner

Huvudfunktioner

 • Körlista
 • Orderhantering
 • Planering
 • Entreprenörsavräkning
 • Slamhantering
 • Containerhantering
 • Avtalshantering
 • Fordonshantering

 

 • Behållare
 • Avvikelser
 • Reklamationer
 • Farligt avfall
 • Direktintegration mot EDP Mobile
 • Gemensamma behållare och slambrunnar

Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Bokföring

Huvudfunktioner

 • Körlista
 • Orderhantering
 • Planering
 • Entreprenörsavräkning
 • Slamhantering
 • Containerhantering
 • Avtalshantering
 • Fordonshantering
 • Behållare
 • Avvikelser
 • Reklamationer
 • Farligt avfall
 • Direktintegration mot EDP Mobile
 • Gemensamma behållare och slambrunnar