Ekonomikoppling

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Miljö och EDP MiljöReda.

All debiteringsinformation direkt

Genom Ekonomikoppling skickas en fil med all debiteringsinformation direkt från EDP Vision till kommunens ekonomisystem. Detta sparar mycket tid och säkerställer att ingen information går förlorad på vägen.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se