Ekonomikoppling

Tidsbesparande för både handläggare och personal på ekonomikontoret

I EDP Vision skapas underlag för debitering och kreditering av taxor och avgifter. Med tiläggsprodukten Ekonomikoppling skickas dessa vidare in i kommunens ekonomisystem.

Detta är mycket tidsbesparande samtidigt som debiteringsunderlagen och i förlängningen fakturorna alltid innehåller rätt information, beskrivningar och summor. En av fördelarna med kopplingen är att det går att använda massdebiteringsfunktionen i EDP Vision, och på så sätt skapa hundratals debiteringsposter i ekonomisystemet!

Kort om Ekonomikoppling
– Överför information från EDP Vision till ekonomisystemet
– Använder och drar nytta av registrerad information i EDP Vision
– Minskar manuell inmatning
– Säkerställer korrekt debiteringsunderlag
– Handläggaren behöver inte arbeta i ekonomisystemet och personalen på ekonomiavdelningen behöver inte använda EDP Vision.
– Stor tidsvinst

Ekonomikoppling fungerar mot de flesta av de idag existerande ekonomisystemen, såsom Raindance, Agresso, Aditro med flera.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.