Digital stämpel

Digital stämpel

Med tilläggsprodukten Digital Stämpel kan handläggaren automatiskt stämpla inkommande handlingar digitalt och slipper därmed utskrifter för ankomststämpling som sedan måste skannas in i systemet.

Det går att stämpla flera filer samtidigt vid registrering av handlingar på ett ärende. Ett obegränsat antal stämplar kan skapas i systemet för att passa verksamhetens alla behov.

Handläggaren kan också sätta en digital beslutsstämpel på både de handlingar som ska skickas till den sökande och de som ska skickas till arkivet. Med Digital Stämpel sparar du tid och material, vilket leder till ett miljövänligare arbetsflöde.

Om så önskas kan stämpeln innehålla inloggad användares signatur för att på dokumentet visa vem som beslutsstämplat det. 

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.