Digital stämpel

Stämpla flera filer samtidigt vid registrering av
handlingar på ett ärende.

Digital stämpel

Med tilläggsprodukten Digital Stämpel kan handläggaren automatiskt stämpla
inkommande handlingar digitalt och slipper därmed utskrifter för ankomststämpling som sedan måste skannas in i systemet.

Det går att stämpla flera filer samtidigt vid registrering av handlingar på ett ärende. Ett obegränsat antal stämplar kan skapas i systemet för att passa verksamhetens alla behov.

Handläggaren kan också sätta en digital beslutsstämpel på både de handlingar som ska skickas till den sökande och de som ska skickas till arkivet. Med Digital Stämpel sparar du tid och material, vilket leder till ett miljövänligare
arbetsflöde.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se