Arkivkoppling iipax

Generellt om Arkivkoppling

Våra olika tilläggsprodukter inom Arkivkoppling kopplar ihop EDP Vision med olika arkiv för löpande arkivering av handlingar i avslutande ärenden. 

För att möta behovet av en digital arbetsprocess finns kopplingar mot digitala arkivlösningar. Med denna integrationslösningen går ärenden och handlingar från registrering till arkivering i ett enda flöde. På så sätt läggs tiden på att handlägga ärenden, inte dokument.  

Arkivering kan ske på två sätt, dels genom att ett ärende arkiveras separat eller att en mängd ärenden arkiveras samtidigt. Med EDP Vision filterfunktion går det enkelt att söka fram ärenden i enlighet med den dokumentplan som råder. Efter en första inställning transformeras arkiveringen från en tidsödande utrensning till en tvåstegsprocess – filtrera och arkivera.  

Vi använder Riksarkivets specifikation FGS för ärendehantering (Dnr RA 13-4767123 version 1.0) Saknar du en koppling till annat arkiveringsverktyg? Kontakta oss för en lösning som passar din verksamhet! Varje kund kan göra flera egna inställningar för vilka fält från ärende, händelse, tillsynsobjekt m.m. som ska tas med i arkiveringen via egendefinierade fält i FGS-standarden.

Arkivkopling iipax archive och iipax AGS

iipax archive och iipax AGS är Ida Infronts verktyg för effektiv digital arkivering. Här arkiveras all information på ett ställe och det blir snabbt och enkelt att återsöka rätt material. Med tilläggsprodukten Arkivkoppling iipax archive/AGS går det att koppla ihop iipax archive/AGS med EDP Vision för att löpande arkivera avslutade ärenden och handlingar eller arkivera större mängder av ärende samtidigt. Inläsning av arkiveringskvitton gör att användaren kan se vad som är arkiverat från EDP Vision och när det arkiverades. Utöver iipax archive/AGSs redan användarvänliga sökfunktion är arkivsökandet integrerat i EDP Vision. På så sätt har användaren tillgång till såväl arkiverade som aktiva handlingar från ett och samma ställe. 

Arkiveringen till iipax archive/AGS sker via FGS-uttag. Vid arkiveringstillfället skapar EDP Vision ett FGS-uttag som läses in iipax archive/AGS. När inläsningen i iipax archive/AGS är klar, skapas en kvittofil som läses in i EDP Vision för att ärendena, händelserna och filerna i EDP Vision ska bli markerade som arkiverade. 

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.