Ansökningsprocess

Vad innebär kompetensbaserad rekrytering?

Vi på EDP arbetar med kompetensbaserad rekrytering då den hjälper oss att säkerställa kvalitet och göra oss så objektiva det går när vi jämför dig med vår kravprofil. Inför en planerad rekrytering definierar HR och den rekryterande chefen de kompetenser som väger tyngst för den aktuella tjänsten.

Intervjufrågorna baseras till stor del på dessa kompetenser och det ger oss möjlighet att jämföra kandidaternas kompetenser då strukturen på intervjun är densamma för alla. En gemensam struktur med relevanta frågor hjälper oss att hitta just rätt kandidat till den lediga tjänsten! Vid referenstagningen har våra frågor också ett fokus på de fastställda kompetenserna.

 

Får jag en bekräftelse på att min ansökan kommit fram?

Alla kandidater får ett bekräftelsemail på att ansökan kommit fram. Har det gått ett par dagar och du inte mottagit ett sådant mail så är du välkommen att ringa vårt växelnummer 046-23 45 50, så hjälper vi dig!

Om jag har frågor om tjänsten?

I annonsen finns namn på rekryterande chef och har du relevanta frågor om tjänsten är du välkommen att ringa eller skicka e-post!

 

Hur vet jag om jag gått vidare i rekryteringsprocessen?

Vi läser inkomna ansökningar löpande under ansökningstiden, går du vidare i rekryteringsprocessen så kontaktas du av HR eller rekryterande chef

 

Får jag återkoppling på min ansökan?

Tyvärr har vi inte de tidsresurser som krävs för att kunna ge återkoppling på de kandidatansökningar som inte går vidare till intervjuer. Varken om hur du som kandidat ligger till i jämförelse med andra sökanden eller för att få svar på varför du eventuellt inte gått vidare i vår rekryteringsprocess.

Återkoppling när rekryteringen är klar?

När en kandidat skrivit anställningsavtal med EDP, får övriga kandidater som varit på intervju ett samtal med denna information samt återkoppling på vårt val om de önskar det. Övriga kandidater får skriftlig information om att rekryteringsprocessen är avslutad.

 

Hur gör ni ett första urval?

Tillsammans med rekryterande chef har HR satt samman en kravprofil som samtliga kandidater jämförs med. Kravprofilen består av formella krav på kompetenser och av personliga egenskaper. Utöver denna jämförelse lägger vi även vikt på sådant i din ansökan som beskriver din personlighet. Du får därför gärna berätta om dina mål, vad som motiverar dig och ditt intresse för EDP.

 

Hur går intervjun till hos EDP?

Oftast träffar du två personer vid den första intervjun, rekryterande chef och HR eller en medarbetare ur teamet.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen får du göra ett programmeringstest om du söker en tjänst som utvecklare. Söker du en gruppchefstjänst får du även träffa någon övrig gruppchef för intervju. Om tjänsten gäller en nyckelposition för intern service blir det intervju med representanter från andra avdelningar.

Innan erbjudande om anställning kan ges träffar slutkandidaten och det närmaste teamet varandra över en lunch eller fika. Förutom att personkemin ska stämma ska alla parter ha möjlighet att ställa frågor kring den formella kompetensen.

 

Tar ni referenser?

Vi kontaktar oftast kandidatens referenser och lägger det i vågskålen tillsammans med övrig information vi fått genom hela rekryteringsprocessen och vi ser gärna att referenspersonerna är tidigare eller nuvarande chefer. Du kan också komplettera med att lämna en kollega som referens om denne känner dig väl.

 

Hur ser ni på arbetslöshet och luckor i mitt CV?

Det finns många orsaker till luckor i ett CV och flera av dem är inte kopplade till en kandidats kompetenser. Har du en lucka i ditt CV eller för tillfället är arbetslös, berätta vad du gjort mellan jobben eller hur du investerar din tid som arbetssökande. Vi kommer att fråga på intervjun så skriv hellre svaret i din ansökan. Anser du att dina kompetenser matchar vad vi i annonsen letar efter så vill vi ha din ansökan!

 

Tar ni emot praktikanter, exjobb eller LIA på EDP?


Inom utveckling har vi ingen möjlighet att ta emot dig om det bara rör några veckor. Våra system är komplexa och det är vktigt för oss att du känner att du kan bidra med något samtidigt som du blir guidad in i ditt nya yrke.

Om din förfrågan gäller exempelvis testning, support eller försäljning är du alltid välkommen att skicka in en förfrågan till jobb@edp.se med information om vad du kan eller vilket område exjobbet gäller så kontaktar vi dig när vi undersökt behovet internt!

 

Hur behandlar vi kandidaters personuppgifter?

Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att EDP Consult AB behandlar dina personuppgifter i rekryteringsarbetet i enlighet med GDPR. EDP Consult kontaktar dig enbart i karriärhänseenden och dina personuppgifter delas inte med tredje part. Du kan närsomhelst få dina uppgifter rättade eller din ansökan gallrad genom att skicka e-post till jobb@edp.se

Gallring vid vakans
När rekryteringen är tillsatt gallrar EDP din ansökan inom sex månader.

Gallring vid spontanansökan
Vi behåller din ansökan som längst i tre månader och därefter gallrar EDP din ansökan.