EDP Future VA

All information från vattenmätare till statistik

EDP Future VA innehåller all information från kundens vattenmätare till statistik. Via kunddialogen nås denna information enkelt, om det så gäller kundens faktura, mätaravläsning, ändra taxa, inläsning av betalfiler, flyttning eller mätarbytesorder. Allt detta kan enkelt genomföras med utgångspunkt i kunddialogen. Det går även att arbeta utifrån ett geografiskt perspektiv med integrerad karta som ger direkt åtkomlig fastighetsinformation.

EDP Future VA innehåller all information från kundens vattenmätare till statistik. Via kunddialogen nås denna information enkelt, om det så gäller kundens faktura, mätaravläsning, ändra taxa, inläsning av betalfiler, flyttning eller mätarbytesorder. Allt detta kan enkelt genomföras med utgångspunkt i kunddialogen. Det går även att arbeta utifrån ett geografiskt perspektiv med integrerad karta som ger direkt åtkomlig fastighetsinformation.

Utvecklat med kunden i fokus

Eftersom systemet är utvecklat i samråd med våra kunder ligger fokus på funktion och smidighet i det dagliga arbetet. Systemet är vidareutvecklat från EDP:s tidigare miljö EDP WinVas.

Antalet huvudfunktioner som är standard är många (se nedan). Det finns ett stort antal tilläggsprodukter som kompletterar och skräddarsyr systemet. 

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales-se@vertigis.com.

  Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Ägarbyte
 • Bokföring
 • Statistik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Systemrutiner
 • Behörigheter
 • SQL-frågor

  Huvudfunktioner

 • Mätarregister
 • Mätarbyte
 • Avläsning
 • Vattenorder
 • Anläggningshistorik
 • VA-tjänster med avläsningsstatistik
 • Restitution
 • Förbrukningsstatistik
 • Statistik, VASS

Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Ägarbyte
 • Bokföring
 • Statistik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Systemrutiner
 • Behörigheter
 • SQL-frågor

Huvudfunktioner

 • Mätarregister
 • Mätarbyte
 • Avläsning
 • Vattenorder
 • Anläggningshistorik
 • VA-tjänster med avläsningsstatistik
 • Restitution
 • Förbrukningsstatistik
 • Statistik, VASS

EDP Future

EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för viss entreprenörsverksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.

EDP Future

EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för viss entreprenörsverksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.