Utskrift fordon

Ordning på behållare

Med denna tilläggsprodukt kan dina kärltekniker skriva ut behållaretiketter i fält. Om en etikett blåser bort eller klistrar fast sig i sig själv skriver man bara ut en ny direkt. Man behöver inte köra tillbaka till kontoret. Föraren slipper hantera buntar av etiketter som skrivits ut på kontoret, och det blir minskad risk för att sätta en etikett på fel kärl. 

Kommunicera problem

Föraren som skapar en avvikelse i fordonet kan skriva ut en etikett för att meddela behållarens användare. Etiketten kan innehålla en standardtext för den typen av avvikelser. Den kan också innehålla en kommentar från föraren. Det blir läsligare än en handskriven lapp och kundtjänst vet precis vad föraren kommunicerat.

Tömningsdag

När man ställt ut en behållare hos en ny kund vill man informera kunden om när den kommer att tömmas.  Om tomten är nybyggd kanske det saknas en brevlåda. Då kan man skriva ut en hämtdagsetikett som man klistrar på en hängare, som man hänger direkt på behållaren.

Bekräfta utförande

När man tömt en trekammarbrunn en solig dag kan det ofta vara svårt för kunden att se att det blivit gjort. Brunnens vattennivå är ju i stort sett konstant och slambilen har förhoppningsvis inte lämnat några hjulspår efter sig.

I dessa lägen kan det vara bra att lämna en lapp i brevlådan. Tömningskvittot innehåller exakt tidpunkt för när det skrevs ut, och är därför ett extra trovärdigt bevis på att slambilen varit där.

Vad behövs mer?

Ni behöver etikettskrivare. Vi rekommenderar Boteks etikettskrivare, som inte är större än en liten brödrost. Den värmer på bläcket på etiketten på ett sätt som gör trycket både sol- och regnbeständigt.

Etikettutskrift direkt ute i kärlbilen var en jätteviktig lösning när vi satte ut fyrfackskärl i våra fem kommuner, och lösningen sparar dagligen massor med tid för både arbetsledare och kärlbilar.

Per Gunnarsson

IT & digitaliseringsansvarig, SSAM

Den här produkten används flitigt i Uppsala. Det spar verkligen tid för dem.

Andreas Stenlund

Produktkonsult, VertiGIS AB

För mer information, kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.