VA

EDP Future kan kompletteras med en mängd tilläggsprodukter.
Nedan finns de som är specifika för EDP Future VA.

EDP Future kan kompletteras med en mängd tilläggsprodukter. Nedan finns de som är specifika för EDP Future VA.

Installationsmodul – Registrera och fakturera nyinstallationer av VA-abonnemang.

Mätaravläsning – Effektiviserar rutiner för mätaravläsning med inläsning av värden via fil.

Mätarprovsinläsning via fil – Filinläsning från mätarprovningsverkstaden direkt till EDP Future.

 

Mätarhantering Mobil 2.0 VA-personal får direktkontakt med EDP Future och kan administrera mätarbyten på plats.

Koppling VA-banken – Integrering till VA-banken för ledningsärenden och kartinformation.

Fjärravläsning – Inläsning av fil för fjärravlästa mätarvärden.

Fördelningsmönster – Fördela VA-förbrukningen över året.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales-se@vertigis.com