Avfall

EDP Future kan kompletteras med en mängd tilläggsprodukter.
Nedan finns de som är specifika för EDP Future Avfall.

EDP Future kan kompletteras med en mängd tilläggsprodukter. Nedan finns de som är specifika för EDP Future Avfall.

Koppling EDP Mobile – Integration mellan EDP Future och EDP Mobile.

Låsning Entreprenör – Effektiviserar rutiner tillsammans med din entreprenör.

Låsning Ärende – Ger entreprenören möjlighet att själv registrera ärenden.

Händelsefil – Inläsning av händelsefiler över utförda uppdrag.

ÅVC-koppling – Smidig hantering av information mellan ÅVC-system och EDP Future.

EDP uppmärkning – Handdatorlösning för  uppmärkning.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales-se@vertigis.com