EDP Vision

Systemförvaltning som tjänst

Upplever ni att tiden inte räcker till?

Varför inte låta oss på EDP sköta hela eller delar av systemförvaltningen åt er?

Systemförvaltning som tjänst

Systemförvaltning fordrar engagemang och tid

Varje år utbildar vi många systemförvaltare ute hos våra kunder och det är så roligt att se hur ni engagerar er i att EDP Vision ska fungera på bästa sätt hos er och hur ni hjälper och stöttar era kollegor i vardagen. Det är en väldigt viktig roll som fordrar, inte bara engagemang, utan också tid för att det ska bli optimalt.

Vi vet dock att tid är bristvara för många och hur mycket man än vill lägga på sitt systemförvaltarskap så har vi all respekt för att de ordinarie arbetsuppgifterna prioriteras när tidsbristen sätter in.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se

Nivå 1

Vi hjälper nya användare och sköter kontakten mellan IT och oss på EDP.

Omfattar:

 • Skapa nya användare och behörigheter
 • Intern supporthjälp hos kund
 • Förmedla eventuella supportärenden till EDP
 • Kontaktperson till lokal IT-avdelning vid ex. uppdateringar av EDP Vision

Nivå 2

Vi är en extra resurs och effektiviserar med hjälp av mallar och rapporter.

Omfattar:

 • Skapa nya användare och behörigheter
 • Intern supporthjälp hos kund
 • Förmedla eventuella supportärenden till EDP
 • Kontaktperson till lokal IT-avdelning vid ex. uppdateringar av EDP Vision
 • Rätta/revidera filmallar och e-postmallar
 • Skapa generella rapporter, filter
 • Fakturering (ex. massfakturering av årsavgifter)

Nivå 3

Vi stöttar alla användare, hjälper till att sköta register och skapar rutiner.

Omfattar:

 • Skapa nya användare och behörigheter
 • Intern supporthjälp hos kund
 • Förmedla eventuella supportärenden till EDP
 • Kontaktperson till lokal IT-avdelning vid ex. uppdateringar av EDP Vision
 • Rätta/revidera filmallar och e-postmallar
 • Skapa generella rapporter, filter
 • Fakturering (ex. massfakturering av årsavgifter)
 • Registervård
 • Effektivisering och utveckling av internrutiner i EDP Vision
 • Internutbildning
För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.