Smart Documents

Starkare mallhantering

Med SmartDocuments kan EDP’s kunder säkerställa att deras dokument blir kompletta, korrekta, enhetliga och rättssäkra. Vidare erbjuder SmartDocuments en betydligt starkare mallhantering än vad EDP Vision som standard erbjuder. T ex hanteras dokumentlayout och återkommande texter i separata objekt. Layout för samtliga dokumentmallar kan ändras på ett enda ställe, på mindre än en minut. Ändringen driftsätts ögonblickligen. Dessutom halveras antalet dokumentmallar vid övergången till SmartDocuments.

Smart Documents

SmartDocuments är en programvara för automatiserad dokumentgenerering och hantering av smarta dokumentmallar. Systemet kan kopplas mot era ärendehanterings- och dokumenthanteringssystem. På så sätt kan ni hantera alla era dokumentmallar centralt i ett enda system – SmartDocuments – och inte i resp ärendehanteringssystem. Data från era ärendehanteringssystem kommer automatiskt att överföras till SmartDocuments som populerar dokumentet och returnerar till ärendehanteringssystemet. 

Smart documents

SmartDocuments är en programvara för automatiserad dokumentgenerering och hantering av smarta dokumentmallar. Systemet kan kopplas mot era ärendehanterings- och dokumenthanteringssystem. På så sätt kan ni hantera alla era dokumentmallar centralt i ett enda system – SmartDocuments – och inte i resp ärendehanteringssystem. Data från era ärendehanteringssystem kommer automatiskt att överföras till SmartDocuments som populerar dokumentet och returnerar till ärendehanteringssystemet. 

Ändra 1000-tals mallar.

SmartDocuments hjälper användaren att färdigställa dokumentet så att det blir korrekt och rättssäkert med en layout enligt rådande grafiska profil. När den grafiska profilen ändras, ändrar ni på ett enda ställe i SmartDocuments och inte i alla mallar i alla ärendehanteringssystem. En layoutändring kan göras och driftsättas på mindre än en minut – för samtliga (1 000-tals?) dokumentmallar.