Skapa läsdatabas

Skapa läsdatabas

Med tilläggsprodukten Skapa läsdatabasläggs ett schemalagt jobb upp i EDP Vision som på vald tid lyfter ut information till en separat läsdatabas.

Den mest relevanta informationen för ärende, tillsynsobjekt och markmiljöområde samt information om dess fastigheter och koordinater läggs upp. Det innebär att information ligger tillrättalagd och är lättare och snabbare tillgänglig att läsa från externa system. Dessutom minskas belastningen på produktionsdatabasen. 

I de tabellerna som skapas i läsdatabasen läggs färdiga länkar in för att kunna användas tillsammans med tilläggsprodukten Visa post i EDP Vision via URL. Denna länk kan då enkelt presenteras för användarna i en karta eller liknande för användaren enkelt ska nå rätt post i EDP Vision. 

I målregistret finns möjlighet att lägga till nämnds-, lokala, nationella eller globala mål och sedan koppla dem till projekten som drivs i er verksamhet för att tydliggöra vilka som hör ihop. I målregistret ges alltså  överblick över vilka projekt men också tillsynsobjekt som är kopplade till och påverkar ett visst mål.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales@edp.se eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.