Signering Internt

Processtöd i det digitala
arbetet med dokument.

Signering Internt

Med tilläggsprodukten Signering Internt ökas kvalitetssäkringen av interna processer när det gäller handlingar. En eller flera personer i delegeringsordningen kan signera dokumentet. Information om vem, när och varför signeringen har skett loggas i systemet.

Det går att signera filer från bilden Händelse och bilden Filöversikt. Genom att högerklicka på signerad fil i bilden Filöversikt går det även att ångra en signering. Signeringen syns endast i EDP Vision och inte på den signerade filen.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se