Signering Internt

Processtöd i det digitala arbetet med dokument

Med tilläggsprodukten Signering internt får du ökad kvalitetssäkring av interna processer när det gäller handlingar.

En eller flera personer i delegeringsordningen kan signera dokumentet. Information om vem, när och varför signeringen har skett loggas i systemet.

Det går att signera filer ifrån bilden Händelse och bilden Filöversikt.

Genom att högerklicka på signerad fil i bilden Filöversikt går det även att ångra en signering. Signeringarna knyts till filversioneratt man kan se exakt vad det är som respektive användare har signerat. Signeringen syns endast i EDP Vision och inte på den signerade filen.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.