Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Med tilläggsprodukten Serveringstillstånd underlättas arbetet för att handlägga, besluta och utöva tillsyn av serveringstillstånd.

Du får tillgång till samma funktionalitet som övriga tillsynsregister i EDP Vision (ärendehantering, debitering, tillsynsbesök, planering av tillsynsbesök, statistik).

Med hjälp av integration till Folkhälsomyndighetens alkoholregister går det att överblicka, förhandsgranska och läsa in restaurangrapporter direkt till systemet.

Baserat på tillsynsobjektets fasta och rörliga tillsynsavgifter sker en automatisk avgiftsberäkning i samband med inläsning av restaurangrapporten.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.