Radoninläsning

Radoninläsning

Tilläggsprodukten Radoninläsning gör det möjligt att läsa in filer med resultat från utförda radonmätningar direkt in i radonregistret i EDP Vision. Detta ersätter helt manuell inmatning av mätresultat och sparar mycket tid i administration.  

I dagsläget stödjs inläsningsformat från Eurofins/MRM konsult, Gammadata och Radonova/Landauer Nordic. 

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.