Postlista Webb

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Ärende, EDP Vision Miljö och EDP Vision Bygg.

Spara tid

Med Postlista Webb blir diariet tillgängligt för bland annat press och medborgare på internet, vilket sparar tid för hela förvaltningen.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se