Postlista Webb

Söktjänst för ärende och diarie

Med Postlista Webb blir diariet tillgängligt för bland annat press och medborgare på internet, vilket sparar tid för hela förvaltningen.

Nu kan kommuninvånarna enkelt söka registrerade ärenden och beställa information eller en postlista med en dags registrerade handlingar. Beställningen går via handläggaren som sänder utvalda handlingar till sökande.

Postlista Webb reducerar den manuella informationshanteringen och kan integreras med kommunens hemsida.

Med Postlista Webb kan du presentera postlista, presentera en ärendelista baserad på enkel eller avancerad sökning, beställa ytterligare information och handling om ett ärende.

Vid avancerad sökning skapas en ärendelista baserat på sökkriterierna:
• Diarienummer (diarieserie, diarieår samt diarienummer)
• Status (Visa status och datum för senaste status i ärendet.)
• Ärendemening
• Ärendetyp med beskrivning (ex. 330 – Allmänt lovhantering)
• Handläggare
• Upprättat/Registreringsdatum (datumintervall)

Vid enkel sökning skapas en ärendelista baserat på sökkriterierna:
• Förvaltning (initialt värde ”alla”)
• Upprättat/Registreringsdatum: Idag, Denna vecka (initialt värde), Denna månad

Postlista Webb används med EDP Vision Bygg, EDP Vision Miljö och EDP Vision Ärende.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.