EDP Vision

Paketförslag konsulttimmar

Vill ni få ut mesta möjliga effekt av EDP Vision?

Investera i en halvdag eller mer och lås oss hjälpa dig att effektivisera och förbättra!

Nedan listar vi några förslag på paket där vi kan göra stor nytta på bara en halvdag hos er. (Fler timmar ger såklart större effekt, men en halvdag kan räcka)

Översyn av behörigheter

Kartläggning nuläge (roller, funktioner, önskat läge m.m.), direkta åtgärder samt förslag på åtgärder.

Översyn och anpassningar (rutiner m.m.) vid införande av e-tjänster

Meddelandemallar m.m.

Effektivisera arbetssätt/revidera rutiner i EDP Vision

Kan vid behov utökas med tilläggstjänsten Digitalisera mera.

Översyn av mallar

(Word och e-post) Layout, kopplingsinstruktioner, massbrevsmallar, filtrera mallar på avd, ärendetyp etc.

Myndighetsrapportering

Anpassning för att möjliggöra uttag av nyckeltal, verksamhetsuppföljning t.ex. rapporter, excel

Nya kategorier/koder, statuskommentarer och annat som behövs.

Hjälp att implementera nya funktioner (i samband med versionsuppgraderingar)

Ett slags fördjupning av tilläggstjänsten Abonnemang på versionsvisningar där vi anpassar utifrån de funktioner som varje kund anser vara mest intressant.

Anpassningar av arbetssätt/rutiner, registrering m.m. inför e-arkivering

Gallring, filterinställningar m.m.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.