Koppling Netpublicator Docs

Enkel, smart och säker hantering av digitala möteshandlingar! 

Tillsammans med Netpublicator kan Vertigis erbjuda en tilläggsprodukt som tar den papperslösa förvaltningen ett steg längre.

Med en koppling mellan EDP Vision och Netpublicator Docs förenklas och effektiviseras publiceringen av dagordning, kallelse och möteshandlingar. Detta sparar tid för mötesadministratören och ger mötesdeltagarna snabb och enkel tillgång till alla mötets dokument.

Med EDP Vision som verksamhetssystem kan handläggare enkelt lägga upp mötespunkter och tillhörande handlingar för ett kommande möte.

Mötesadministratören sammanställer sedan mötet i EDP Vision och när det är klarmarkerat blir det direkt tillgängligt i Netpublicator Docs.

Netpublicator Docs är en lösning för papperslösa möten 

Några funktioner i Netpublicator Docs: 

  • Synkronisering – automatiska uppdateringar när material förändras i ärendehanteringssystemet EDP Vision 
  • Läshjälp – håll reda på material som återstår att läsa 
  • Fliknavigering – växla snabbt och smidigt mellan olika material 
  • Offline – möjlighet att arbeta i nedkopplat läge utan internetåtkomst
  • Säkerhet – stora möjligheter att styra behörigheter och funktioner för maximal säkerhet 
  • Säkerhet – olika alternativ för tvåfaktorsinloggning
  • Säkerhet – starka och unika krypteringslösningar

Papperslöst arbete ger vinst både i tid och för miljö

För mer information kontakta försäljningsavdelningen

 på info-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.