Möte

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Miljö och EDP MiljöReda.

Säkerställ Mötesinformationen

Genom EDP Möte säkerställs mötesinformationen och deltagarna befrias från utskrifter och tjocka kompendium. Mötesdeltagarna får tillgång till mötespunkter och dokument i sin iPhone/iPad. Mötespunkterna skickas enkelt och säkert från EDP Vision.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se