Kungörelse Post- och Inrikes Tidningar

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Bygg och EDP ByggReda.

Automatiska kungörelser

Kungörelse Post- och Inrikes Tidningar automatiserar kungörelserna av bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked. Återkopplingen registreras direkt in i EDP Vision.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se