Kungörelse Post- och Inrikes Tidningar

Slut på manuellt inskrivningsarbete och manuella
sökningar!

Nu kan du kungöra alla beslut om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked med automatik från EDP Vision Bygg till Post- och Inrikes Tidningar. Därmed upphör det manuella arbetet med att logga in på PoIT:s webbtjänst och skriva in informationen eller att manuellt skapa manus i EDP Vision Bygg. Nu skickas informationen automatiskt efter dina inställningar.

Tilläggsprodukten Kungörelse Post- och Inrikes Tidningar söker i verksamhetssystemet efter alla
ärenden av typen bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked som det fattats beslut i och skapar en XML-fil som skickas direkt till Post- och Inrikes Tidningars webbtjänst. (Kungörelse Post- och Inrikes Tidningar kräver ett certifikat från Steria.)

Alla ärenden som har en eller flera händelser som är någon form av beslut skall kunna skickas till Post- och Inrikes Tidningars webbtjänst. Detta förutsatt att man på händelsen har valt en händelsekategori som har markerats som ett beslut samt att man på händelsen registrerat beslutsinformation i sektionen beslut. Dessutom är kravet att respektive händelsekategori har en vald kungörelserubrik. Har man beslut som inte ska publiceras bör man ange annan händelsekategori för dessa beslutshändelser, där man inte har valt någon kungörelserubrik

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.