Koppling Comprima Viewer

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Ärende, EDP Vision Miljö,
EDP Vision Bygg, EDP MiljöReda, EDP Diarium och EDP ByggReda.

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Ärende, EDP Vision Miljö,
EDP Vision Bygg, EDP MiljöReda, EDP Diarium och EDP ByggReda.

Bättre hantering av filer

Med hjälp av Koppling Comprima Viewer kan alla användare öppna, granska och stämpla de filer som lagras i EDP Vision. Genom filhanteringen går det sedan att skapa nya versioner, exempelvis för att tydliggöra vad som behöver korrigeras på en ritning.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se