Koppling Comprima Viewer

Papperslös handläggning av digitala handlingar!

Med hjälp av tilläggsprodukten Koppling Comprima Viewer kan alla användare öppna, granska och stämpla de filer som lagras i EDP Vision.

Genom filhanteringen går det sedan att skapa nya versioner, exempelvis för att tydliggöra vad som behöver korrigeras på en ritning.

Tillsammans med Comprima erbjuder vi en tilläggsprodukt som tar den papperslösa förvaltningen ett steg längre.

Koppling Comprima Viewer är enkel att installera, administrera och hantera. Men kanske det viktigaste – enkel att använda! Den gör att antalet utskrifter minskar, tid frigörs och kvaliteten på handläggningen höjs.

Med Koppling Comprima Viewer kan registratorn stämpla inkommande handlingar digitalt och slipper därmed utskrifter för ankomst-stämpling. Handläggaren kan också sätta beslutsstämpel digitalt på både de handlingar som ska skickas till den sökande och de som ska skickas till arkivet.

Fler funktioner:
– Mätning av ytor, höjder och sträckor
– Göra digitala anteckningar
– Kalibrera ritning
– Skissa, anteckna och markera i alla format av digitala handlingar
– Hanterar alla filformat (exempelvis AutoCAD, pdf, jpg)

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.