GIS- och FIR-koppling Geosecma for ArcGIS

Geografisk presentation av data i EDP Vision ger kvalitetssäkrad registrering!

Med tilläggsprodukten GIS- och FIR-koppling Geosecma for ArcGIS får du en geografisk presentation av data som ett komplement till presentationen i EDP Vision. Detta ger en kvalitetssäkrad registrering i form av korrekta namn- och adressuppgifter genom kopplingen mot fastighetsregistret.

Funktionerna nås från flera delar av EDP Vision, exempelvis ärendehanteringen, bygg- och planlovshanteringen samt avlopp- och miljötillsyn.

Genom kopplingen läses data in från fastighetsregistret i Geosecma for ArcGIS och den manuella inmatningen med risk för felaktig information försvinner. Därmed säkerställs en högre kvalitet på fastighetsdatan i EDP Vision.

Exempel på funktioner:
– Markera aktuell post i kartan
– Markera filtrerade poster i kartan
– Skapa filter utifrån markerade objekt i kartan
– Koppla geografiskt objekt i kartan till område
– Starta kartprogram
– Hämta fastighetsinformation
– Presentera information från EDP Vision i kartan

Kopplingen gör det möjligt att hämta in en fastighet i taget eller flera på en gång, en ovärderlig funktion vid till exempel grannhörande och vid inhämtning av sakägarinformation under hela remissprocessen. Från EDP Vision görs sedan
massutskick till alla berörda och svaren från dessa registreras snabbt och enkelt i EDP Vision

Genom GIS- och FIR-koppling Geosecma for ArcGIS hämtas viktig information från Geosecma for ArcGIS till EDP Vision. I kartsystemet blir den information som finns i EDP Vision synlig i kartvyn. Uppgifterna bli lättåtkomliga och synliga i både EDP Vision och Geosecma for ArcGIS.

Vi samarbetar med marknadens ledande leverantörer och kan därför erbjuda Kartkoppling till de flesta kartsystem.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.