GIS- och FIR-koppling Geosecma for ArcGIS

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Ärende, EDP Vision Miljö,
EDP Vision Bygg, EDP MiljöReda och EDP ByggReda.

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Ärende, EDP Vision Miljö,
EDP Vision Bygg, EDP MiljöReda och EDP ByggReda.

Kartkoppling till de flesta kartsystem

Genom GIS- och FIR-koppling Geosecma for ArcGIS hämtas viktig information från Geosecma for ArcGIS till EDP Vision. I kartsystemet blir den information som finns i EDP Vision synlig i kartvyn. Uppgifterna bli lättåtkomliga och synliga i både EDP Vision och Geosecma for ArcGIS.

EDP samarbetar med marknadens ledande leverantörer och kan därför erbjuda Kartkoppling till de flesta kartsystem.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se