Foto

Tillfälliga hinder

Snö, fallna träd eller felparkerade bilar kan hindra ett avfallsfordons framfart. Föraren lägger då en hinder-avvikelse och kör vidare. När hindret senare är röjt syns inte längre problemet och kunden ringer och undrar varför inte tömning skett. Kundtjänst kan då ha svårt att nå fram till kunden med ord.

Foto ger samförstånd

Ett datumstämplat foto förklarar situationen, både för kundtjänst och kunden, och samtalet kan avslutas i samförstånd.

Produktens delar

Produkten består av en app som körs på en Android-telefon i kombination med en mjukvarudel i EDP Mobile som kopplar ihop fotot med kundens abonnemang. Fotot kan ses både i EDP Mobile Admin och i EDP Future.

Slam

Kunder som fått sin slambrunn tömd ringer ibland till kundtjänst och hävdar att den inte är tömd. Brunnens vattennivå stiger nämligen snabbt igen, så det kan se ut som om ingen varit där och tömt. För att undvika en konflikt med kunden kan kundtjänst behöva be föraren köra dit igen. Med datumstämplat foto på brunnen är det skillnad. Om kunden känner igen sin brunn är allt klart. Om kunden känner igen grannens brunn är det lika klargörande.

Snö är vackert, men kan också vara ett hinder för en sopbil.

Arbetsmiljö

Ett överfullt soprum eller en hög tröskel kan ofta beskrivas tydligare med foto än med ord.

Systemkrav

Appen laddas ner från Google Play Store, och fungerar bara på Android-telefoner som har Android 8.0 (Oreo) eller nyare. Telefoner från 2016 är för gamla. Appen går ej att köra på iPhone.

Chaufförerna tar foto på hämtplatser där arbetsmiljöåtgärder krävs. Genom att snabbt kunna avgöra från foton vilka ärenden som vi ska prioritera samt förbereda de åtgärder som krävs sparar vi tid och resurser. Många gånger kan ärendet lösas i direktkontakt med fastighetsägaren utan att vi behöver åka ut på plats.

Kundservice har fått ett bra underlag att hantera reklamationer och kan ge våra fastighetsägare en bättre service där vi inte tömt på grund av löst avfall, hinder eller felaktigt avfall.

Vi tar även foton varje gång vi tömmer en enskild avloppsanläggning. Det hjälper kundservice när fastighetsägaren ifrågasätter om vi varit på plats och vid rätt slambrunn.

Anja Larsson

Arbetsledare kundservice, Kretslopp Sydost

Den här tilläggsprodukten säljer vi mycket av. Vi har många nöjda kunder.

Ola Orestam

Produktkonsult, VertiGIS AB

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på info-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.