FIR-koppling FastighetsVy

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Ärende, EDP Vision Miljö,
EDP Vision Bygg, EDP MiljöReda, EDP Diarium och EDP ByggReda.

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Ärende, EDP Vision Miljö,
EDP Vision Bygg, EDP MiljöReda, EDP Diarium och EDP ByggReda.

Alltid den senaste informationen

FIR-koppling FastighetsVy kopplar ihop kommunens fastighetsinformation med EDP Vision. Det säkerställer att det alltid är den senaste informationen som registreras.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se