E-tjänster

Erbjud smidiga e-tjänster till vatten-, renhållnings- och fjärrvärmekunder! Insamling av information och presentation sker kontinuerligt och på ett effektivt sätt dygnet runt. Informationen som presenteras är alltid aktuell och all data som samlas in finns omedelbart tillgänglig för vidare handläggning i EDP Future.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales-se@vertigis.com

Erbjud smidiga e-tjänster till vatten-, renhållnings- och fjärrvärmekunder! Insamling av information och presentation sker kontinuerligt och på ett effektivt sätt dygnet runt. Informationen som presenteras är alltid aktuell och all data som samlas in finns omedelbart tillgänglig för vidare handläggning i EDP Future.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se

Allt för ökad valfrihet

E-tjänstportalen kan bäddas in som en modul i en befintlig webbplats, eller byggas som egen lösning för portalen genom att e-tjänsterna hanteras som länkar som öppnas i en iFrame. Det tredje alternativet är att bygga portalen och flödena i e-tjänsterna från grunden genom API-anrop. Allt för ökad valfrihet för att kunna passa in i en befintlig informationsstruktur.

I EDP Future möjliggör det en snabb behandling av inkomna ärenden i Ansökansbilden, med snabbknappar till bland annat orderbild, ärendebild, taxebyte med förifyllda uppgifter från ansökan. Det finns möjlighet att skicka SMS eller e-post till kunden direkt från ansökansbilden.

Allt för ökad valfrihet

E-tjänstportalen kan bäddas in som en modul i en befintlig webbplats, eller byggas som egen lösning för portalen genom att e-tjänsterna hanteras som länkar som öppnas i en iFrame. Det tredje alternativet är att bygga portalen och flödena i e-tjänsterna från grunden genom API-anrop. Allt för ökad valfrihet för att kunna passa in i en befintlig informationsstruktur.

I EDP Future möjliggör det en snabb behandling av inkomna ärenden i Ansökansbilden, med snabbknappar till bland annat orderbild, ärendebild, taxebyte med förifyllda uppgifter från ansökan. Det finns möjlighet att skicka SMS eller e-post till kunden direkt från ansökansbilden.

Gemensamma för vatten, renhållning samt fjärrvärme

Fakturahistorik – Översikt över kundens fakturor inklusive arkiverade fakturor.

Abonnemang – Visning av kundens abonnemang med uppskattad årskostnad

Ansökningar – Visar alla kundens ansökningar med aktuell status.

Beställ ägarbytesblankett – Möjlighet att beställa en ägarbytesblankett.

Anmäl Reklamation – Kunden kan felanmäla sina olika tjänster utifrån ärendetyp.

Övriga beställningar – Beställningar via order.

Ansökan/Beställning – Beställningar via ärendetyp.

Vatten

Förbrukningshistorik för vattenmätare – Visar kundens avläsningar, årsförbrukning samt mätarbyten.

Förbrukningsdiagram för vattenmätare – Grafisk presentation av kundens förbrukning med kurvor, staplar eller i tabellform med årsjämförelser.

Lämna vattenmätarställning – Registrering av vattenmätarställning för automatisk inläsning i EDP Future.

Renhållning

Schema över planerade hämtningar – Kunden kan själv ta hem ett aktuellt hämtschema som PDF.

Ansökan om nytt abonnemang – Kunden kan beställa nytt abonnemang.

Händelsehistorik – Vid tömningsregistrering så kan kunden se datum och klockslag för sina tömningar.

Uppehåll av avfallshämtningar (Dispens) – Kunden kan här ansöka om uppehåll från sophämtning.

Ändring av abonnemang – Kundens tjänst matchas bland annat mot taxor för att avgöra vilka eventuella abonnemang de kan byta till. Möjliga ändringar är antal kärl, storlek och/eller intervall.

 

Fjärrvärme

Förbrukningshistorik för Fjärrvärmemätare – Visar avläsningar, årsförbrukning samt mätarbyten.

 

Kompletterande produkter som kan köpas till E-tjänsterna

Single-Sign-On

Vi har färdiga kopplingar till flera olika leverantörer av SSO-lösningar

EDP Personaldata 

Separat modul för insamling eller uppdatering av kundens E-post, hemtelefonnummer eller mobilnummer.

Hämtschema utan inloggning

Separat modul där kunden kan få ut ett hämtschema för alla sina renhållningstjänster.

API-beskrivning

Beskrivning av de API som EDP Consult använder för att bygga upp e-tjänsterna, vilket möjliggör byggande av egen portallösning, men med den säkerhet i funktionalitet som följer av att standardportalen använder samma metoder.