EDP Diarium

Ärendehanteringssystem

Anpassat för kundernas behov

EDP Diarium är ett väl utbyggt ärendehanterings- och registersystem särskilt anpassat för behoven hos kommuner. Systemet har funnits på marknaden i många år och används idag av fler än 30 kommuner/organisationer. Alla våra kunder deltar i utvecklingen genom att lämna utvecklingsförslag och besluta om nya funktioner i samband med EDP:s årliga användarkonferenser. Till systemet finns ett antal tillköpsprodukter för olika behov och ett stort antal integrationer mot andra system.

EDP Diarium kommer succesivt att ersättas med EDP Vision Ärende som är den nya plattformen för ärendehantering och diarieföring.