Checklista Webb

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Miljö och EDP MiljöReda.

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Miljö och EDP MiljöReda.

Papperslösa inspektioner

Med Checklista Webb kan man utföra tillsynsbesök enkelt och effektivt med
smartphone, surfplatta eller bärbar dator. Efter hämtning av tillsynsobjekten till
Checklista Webb går det att arbeta med checklistan offline.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se