Checklista Webb

Enkla och effektiva tillsynsbesök

Med tilläggsprodukten Checklista Webb görs tillsynsbesök enkelt och effektivt med smartphone, surfplatta eller bärbar dator. Efter hämtning av tillsynsobjekten till Checklista Webb går det att arbeta med checklistan offline.
Efter utfört tillsynsbesök ligger informationen klar i systemet för vidare användning, till exempel för rapportering till Livsmedelsverket och utskick av inspektionsrapport. Checklista Webb kan användas för alla typer av tillsynsregister som finns i verksamhetssystemet, även för egendefinierade tillsynsregister.

Checklista Webb är utformad och fungerar som en app men är egentligen en webbsida. Den är anpassad för Android- och iOS-plattformer (iPhone/iPad) och fungerar i webbläsare. Checklista Webb är byggd på en standardplattform för ”app-liknande” hemsidor, detta ger en trygg och stabil grund för användandet.

Checklista Webb används med EDP Vision Bygg och EDP Vision Miljö.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.