Rapportera Farligt Avfall till Naturvårdsverket från EDP Future

EDP Future farligt avfall i v2.100.3 har

 • Stöd för API mot naturvårdsverket
 • Stöd för samtliga 8 anteckningar som skall lämnas in till naturvårdsverket.
 • Stöd för att agera ombud
 • Stöd för CFAR nummer
 • Enkelt att skicka en anteckning igen om något behöver ändras
 • Möjlighet att ta ut kvitto
 • Lagring och historik om skickade anteckningar och dess UUID
 • Kontroll att all information som anteckningen skall innehålla har blivit registrerat

 

Nr

Anteckning som ska rapporteras till Naturvårdsverket

Författning

1

Avfallsproducenter (verksamheter där farligt avfall uppkommer)

6 kap 1 §

2

Transportörer av farligt avfall 

6 kap. 2 §

3

Insamlare, i anslutning till att farligt avfall tas emot

6 kap. 3 § 1.

4

Insamlare, i anslutning till att farligt avfall transporteras vidare

6 kap. 3§ § 2.

5

Handlare och mäklare av farligt avfall

6 kap. 4 §

6

Behandlare, i anslutning till att farligt avfall tas emot

6 kap. 5 § 1.

7

Behandlare, när farligt avfall har behandlats (kvartalsvis)

6 kap. 5 § 2

8

Behandlare, i anslutning till att farligt avfall transporteras vidare till en ny innehavare

6 kap. 5 § 3.

Exempel när ett företag skall lämna farligt avfall på ÅVC (6 kap. 3 § 1.)

 Vi rekommenderar att ni tillämpar föranmälan när ett företag skall lämna farligt avfall på er ÅVC. Detta underlättar för alla parter och flödet blir enklare och mindre stressigt.

 1. Företaget ringer och föranmäler sig
 2. Ni registrerar vad som skall lämnas (avfallskod) och övriga nödvändiga uppgifter som Naturvårdsverket kräver. Notera att detta kan röra sig om flera olika avfallskoder men i EDP Future kan allt lätt registreras på en och samma order.
 3. En order skapas med ett unikt ID
 4. När företaget anländer till ÅVC registreras vikt för respektive avfallstyp
 5. Klart, nu skickas anteckningen (via schemaläggaren) till Naturvårdsverket automatiskt. Tillbaka från Naturvårdsverket får ni ett UUID som är som en nyckel för just den specifika anteckningen. Här kan ni också ta ut ett kvitto till avfallslämnaren.

Exempel när privatpersoner lämnar farligt avfall på ÅVC (6 kap. 3 § 1.)

 När det gäller privatpersoner behöver inte rapporteringar göras per privatperson utan kan ske i bulk till exempel på slutet av dagen. Det farliga avfallet från privatpersoner måste dock hållas separerat från det farliga avfallet som lämnats från företag.

 1. Varje morgon skall det vara tomt på mottagningen av farligt avfall för privatpersoner.
 2. Privatpersoner lämnar som vanligt under dagen
 3. Vid dagens slut skapar man en färdig ordermall med samtliga avfallskoder som privatpersoner får lämna
 4. Respektive avfallskod vägs och registreras i ordern. Detta kan till exempel göras via EDP Mobile på en platta. Men går lika bra att göra direkt i EDP Future på kontoret.
 5. Klart, nu skickas anteckningen (via schemaläggaren) till Naturvårdsverket automatiskt. Tillbaka från Naturvårdsverket får ni ett UUID som är som en nyckel för just den specifika anteckningen.
 6. Efter att avfallet är invägt ska det flyttas det till en annan plats så att det är tomt inför inlämning av farligt avfall från privatpersoner kommande dag.

Exempel när avfallet skall transporteras från ÅVC (6 kap. 3§ § 2.)

 När avfallet skall transporteras vidare från ÅVC behöver en ny anteckning rapporteras till Naturvårdsverket

 1. En order skapas för uttransporten i EDP Future med ÅVC som anläggning.
 2. Avfallskoder registreras enligt en förutbestämd ordermall, alternativt kan de registreras manuellt eller så används en ordermall.
 3. Avfallet vägs och registreras på ordern.
 4. En lagerplats anges dit avfallet skall transporteras.
 5. Ordern kvitteras i EDP Future.

 Sedan skickas anteckningen (via schemaläggaren) till Naturvårdsverket automatiskt. Naturvårdsverket returnerar ett UUID som är en nyckel för just den specifika anteckningen. UUID lagras på respektive orderrad.

Hur går det till tekniskt

För kopplingen mot Naturvårdsverket agerar EDP serviceprovider och på så sätt slipper ni som kund skaffa ett QWAC certifikat som är en kostsam och krånglig process.

 

Farligt avfall rapporteras direkt in i EDP Future på order och skickas sedan via schemaläggaren automatiskt till Naturvårdsverket (så ofta ni önskar). Om ni idag redan jobbar med farligt avfall i EDP Future så kommer er process inte bli allt för förändrad.

 

Låter det intressant?

Kontakta sales-se@vertigis.com för en offert eller om ni har specifika frågor om lösningen.

 

Mer information från Naturvårdsverket finns här

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/

 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2020/NFS-20205-Antecknings–och-rapporteringsskyldighet-och-lamnande-av-uppgifter-om-farligt-avfall-till-avfallsregistret/

 

http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/Uppgifter-till-avfallsregistret/