Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Tilläggsprodukten Bostadsanpassning aktiverar en specifik flik i ärendebilden i EDP Vision där det finns möjlighet att registrera information som enbart rör bostadsanpassningsbidragsärenden. 

Det finns separata register för åtgärder och utbetalningar vilket ger en bättre överblick över vilka åtgärder som ansökan gäller, vilka som blir beviljade och hur mycket som betalts ut.

Med hjälp av rapporter går det sedan enkelt ta fram underlag för rapportering till Boverkets bostadsmarknadsenkät. 

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.